Voedselbank Utrecht groter dan ooit

UTRECHT - In de stad Utrecht zijn nog nooit zoveel mensen afhankelijk geweest van de voedselbank. Het aantal uitgedeelde pakketten is opgelopen tot 530.
Vooral vanuit de wijk Lunetten is de vraag groot: het aantal hulpbehoevenden is daar met vijftig procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Mensen melden zich vaak omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt of schulden hebben en niet genoeg geld hebben om zelf eten te kopen.
Naast het feit dat meer mensen een voedselpakket willen hebben, is het ook een probleem dat het gemiddelde pakket steeds kleiner wordt. Leveranciers letten zelf ook op de kleintjes en houden minder producten over voor de voedselbanken. Zo had de voedselbank in Utrecht een grote hoeveelheid lang houdbare producten in de opslag, maar deze reserves verdwijnen nu als sneeuw voor de zon.

TOEKOMST

De Utrechtse voedselbank vreest voor de toekomst. Omdat het er niet op lijkt dat de economie zich snel zal herstellen verwachten ze nog veel meer aanmeldingen. In een doemscenario wordt rekening gehouden met een verdubbeling.
Ook in andere steden in de provincie stijgt het aantal aanmeldingen voor de voedselbank. Zo wordt in Woerden mogelijk een wachtlijst ingesteld omdat de voedselpakketten anders te klein worden. In IJsselstein is het aantal pakketten in twee maanden gestegen van 47 naar 70.
In Amersfoort zijn er meer aanmeldingen dan ooit en toch is het aantal pakketten daar gedaald. Er zijn in Amersfoort veel mensen die inmiddels weer wat meer te besteden hebben en dus geen voedselpakket meer nodig hebben.