Minder mensen zoeken werk in Utrecht

UTRECHT - Het noorden van de Randstad, waaronder Utrecht, heeft de afgelopen jaren het aantal werkzoekenden fors zien afnemen. Het zuidelijke deel, met onder meer Rotterdam en Den Haag, kampt juist met een stijging.
Dat blijkt uit een analyse door ANP en Sargasso.nl van gegevens over 2010 en 2011 op postcodeniveau van de uitkeringsinstantie UWV. Vrijwel alle wijken in Utrecht zagen het aantal niet-werkende werkzoekenden die staan ingeschreven bij het UWV afnemen. In de andere steden was er juist in bijna alle postcodegebieden een stijging.
Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de universiteit in Groningen, weet er wel een verklaring voor. "Rotterdam is een traditionele industriestad, terwijl in Amsterdam en Utrecht de dienstensector veel dominanter is."
"Den Haag is een ander verhaal: wel een grote dienstensector, maar vooral bij de overheid en daar stagneert door bezuinigingen de groei", aldus Jouke van Dijk.