Gemeente positief over plannen hotel in kraakpand

UTRECHT - Utrecht ziet wel wat in de plannen om van krakersbolwerk Ubica aan de Utrechtse Ganzenmarkt een hotel te maken.
De gemeente heeft de plannen bekeken en denkt dat het initiatief kansrijk en op hoofdlijnen haalbaar is. Daarom is een procedure gestart om het bestemmingsplan aan te passen.
De nieuwe eigenaar van het krakerspand is Willem Klaassen die onlangs ook een klein hotel opende op de Nieuwegracht.