Geweld Valleigebied vaak door dronken 16-minners

UTRECHT - Bij uitgaansgeweld waarbij alcohol in het spel is, zijn vaak jongeren onder de 16 jaar betrokken. Dat schrijft Trouw.
De politie van de West Veluwe Vallei (Ede en omstreken) onderzocht samen met het instituut voor alcoholbeleid STAP alle meldingen uit 2010, waarbij de vermoedelijke daders jongeren onder de 25 jaar waren.
Bij 1 op de 10 meldingen bleek alcohol een rol te spelen. In totaal ging het om bijna 750 incidenten in de regio.
Een vijfde van de jongeren bleek onder de 16 jaar. Volgens STAP zijn er geen redenen om aan te nemen dat het
wangedrag van dronken 16-minners elders anders zou zijn.