Regeling dienstauto's provincie Utrecht op de schop

UTRECHT - De bijtelling voor de dienstauto's van gedeputeerden en de commissaris van de Koningin wordt ongedaan gemaakt. Dat staat in een brief die de Statenleden hebben gekregen.
Over de dienstauto's ontstond onlangs grote ophef omdat commissaris van de Koningin Robbertsen zijn dienst-BMW ook voor zijn bijbanen had gebruikt. Dat mag als de bedrijven waar hij naartoe reed die reiskosten ook zouden vergoeden, maar de provincie verzuimde de rekeningen te versturen.
In de nieuwe regeling is het gebruik van een dienstauto's voor nevenfuncties op persoonlijke titel niet langer toegestaan. Er komt een sanctie- en handhavingsbeleid om daarop toe te zien.
Voor iedere lease-auto rekent de Belastingdienst een bijtelling. Die werd voor het college van GS vergoed uit de provinciekas omdat de auto's privé niet werden gebruikt. Dat gaat om een bedrag van bijna 70.000 euro per jaar.
In de nieuwe regeling, die nog goedgekeurd moet worden door de provinciale staten, is geen sprake meer van deze vergoeding.