Noodmaatregelen voor watervoorziening stad Utrecht

UTRECHT - Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft noodmaatregelen getroffen om de stad Utrecht van water te kunnen blijven voorzien. In Cothen bij Wijk bij Duurstede is het gemaal in werking gezet en een noodpomp bijgeplaatst. In Utrecht zelf zijn alle schuiven en stuwen gesloten om het water in de stad te houden.
De maatregelen zijn nodig omdat Rijkswaterstaat woensdag de stuwen in de Lek en de Nederrijn heeft geopend vanwege de aanhoudende vorst. Daardoor is het waterpeil in de Lek snel gedaald en kan er geen water meer worden ingelaten via de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede.
Door de noodbemaling is het ijs op de Caspargouwsewetering bij Wijk bij Duurstede niet meer betrouwbaar. Het waterschap heeft daar donderdag waarschuwingsborden geplaatst.
Door de maatregelen zal het water in de singels en grachten in Utrecht naar verwachting op peil blijven, maar De Stichtse Rijnlanden waarschuwt schaatsers ook in de stad om goed te letten op veranderingen in de ijsvloer. Het schap blijft in hele gebied scherp controleren op inzakkende ijsvloeren.
De maatregelen moeten voorkomen dat bijvoorbeeld woonboten van hun aansluitingen afgebroken worden.
De lage stand van het water in de Lek heeft ook gevolgen voor de pontjes die er varen. Zo ligt de pont tussen Culemborg en Schalkwijk voorlopig stil.