Nog veel vragen over 2e Asselijnstraat Utrecht

UTRECHT - De gemeenteraad in Utrecht heeft nog erg veel vragen over de mogelijke komst van de 2e Asselijnstraat, tussen de Rabotorens en de Dichterswijk. Dat bleek tijdens de commissievergadering. Over de weg moeten tijdelijk duizenden bussen gaan rijden.
Utrecht verplaatst de bussen naar de westkant van het Centraal Station. Die moeten dan via de Van Zijstweg het stationsgebied uitrijden. Omdat er nog een onteigeningsprocedure loopt, kan de definitieve route nog niet worden aangelegd en moeten de bussen tot grote woede van omwonenden dicht langs huizen rijden.
De gemeenteraad wilde onder meer weten hoe het nu precies zit met de onteigeningsprocedure en of de stad de eigenaar wel een goed bod heeft gedaan. Als de stad het stuk grond snel in handen krijgt, hoeven de bussen helemaal niet over de 2e Asselijnstraat.
Ook wilden de raadsleden weten of de weg überhaupt wel nodig is. Ja, zeggen wethouders Isabella en Lintmeijer. Niet alleen vanwege de bussen, maar ook om een vestiging van PostNL bereikbaar te houden. Raadsleden willen daarom ook weten of die vestiging van PostNL wel blijft bestaan in de toekomst.
Het college heeft de raad nogmaals verzekerd dat de bussen maximaal een jaar over de 2e Asselijnstraat hoeven rijden. Op veel vragen van de raad konden de wethouders nog geen antwoord geven. Die worden later schriftelijk beantwoord. In februari praat de gemeenteraad opnieuw over de weg.