Nibud: koopkrachtdaling groter dan verwacht

UTRECHT - Iedereen gaat er dit jaar in koopkracht op achteruit, zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting.
De brutolonen stijgen dit jaar wel licht, maar netto gaat niemand erop vooruit, aldus het Nibud. Een koopkrachtdaling van 1 tot 2 procent is geen uitzondering. Dat betekent dat huishoudens enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden hebben.
De koopkracht daalt sterker dan werd verwacht doordat de premie voor de zorgverzekering harder omhoog is gegaan (plus 6 procent) dan met Prinsjesdag werd verwacht. Daar komt bij dat de brutolonen niet met de eerder verwachte 2 procent maar slechts met 1,75 procent zijn gestegen, aldus het Nibud. Ook is de inflatie ietsje hoger.
Een werkend stel met twee kinderen en een gezamenlijk inkomen van 60.000 euro, heeft in 2012 per maand 29 euro minder te besteden. Een traditioneel gezin met één kostwinner, twee kinderen en een inkomen van 35.000 euro moet rekening houden met een koopkrachtdaling van zo'n 56 euro. In tegenstelling tot eerdere plannen houden ouders met drie of meer kinderen toch het kindgebonden budget. Maar zij krijgen wel een stuk minder dan in 2011.
Een alleenstaande in de bijstand levert volgens de nieuwe berekeningen per maand 14 euro aan koopkracht in. Gemiddeld gaan mensen in de bijstand er 1,2 tot 2,5 procent op achteruit. Maar in sommige gevallen is dat veel meer. Want volgens de nieuwe regels wordt bij het toekennen van bijstand ook gekeken naar het inkomen van thuiswonende meerderjarige kinderen.
Dat kan beteken dat de uitkering wegvalt. Bovendien hebben inwonende meerderjarige kinderen geen recht meer op een eigen bijstandsuitkering.