Utrechtse ouders in actie voor Afghaans gezin

UTRECHT - Bezorgde ouders van kinderen op de Sint Dominicusschool in de Utrechtse wijk Oog in Al voeren vandaag actie voor het Afghaanse gezin Azimi. De familie woont al negen jaar in het asielzoekerscentrum in Utrecht en maar moet binnen een week verhuizen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Twee zoons van het gezin Azimi zitten op het Gregorius College in Utrecht. De 8-jarige Mansur, die ook nog een broertje van 1 jaar heeft, zit op de Dominicusschool.
Op 5 januari heeft de familie Azimi een beschikking ontvangen van de IND dat zij per 13 januari naar Ter Apel moeten om te wachten op het vrijkomen van ruimte voor gezinseenheden in het uitzetcentrum in Katwijk. Volgens de IND moet het gezin terug naar Afghanistan, om daar een uitspraak van de lokale Raad van State over hun vluchtelingenstatus af te wachten.

KATWIJK

Defense for Children en Unicef stelden eerder, los van deze zaak, dat de locatie Katwijk ongeschikt is voor kinderen. Het regime is te streng en de medische voorzieningen zijn onvoldoende. Kinderen kunnen er bovendien niet naar school.
Kamerlid Spekman noemt het onvoorstelbaar dat minister Leers kinderen in dit soort opvangomstandigheden laat verblijven. "Kinderen moeten zich altijd veilig kunnen voelen en naar school kunnen. Dat zijn basisrechten. Kinderrechten. Die worden hier met voeten getreden", zo zegt hij op zijn weblog.

PESTERIJ

Het verhuizen naar Ter Apel en vervolgens naar Katwijk noemt Spekman "pure pesterij", omdat het gezin legaal in Nederland is en daarom helemaal niet uitgezet kan worden.
Vluchtelingenwerk Nederland is verontwaardigd over het schenden van afspraken van de IND over het tijdig aankondigen van dergelijke beslissingen.

OUDERS EN SCHOLEN

De ouders van de St. Dominicusschool in Utrecht maken zich ernstig zorgen over de gang van zaken. Ze vinden het onmenselijk om een gezin op zo'n korte termijn te confronteren met een dubbele verhuizing en daarbij te dreigen met politie-ingrijpen.
De ouders hebben dan ook besloten niet stil te blijven toekijken. Zij bieden maandag een petitie met handtekeningen van ouders aan zowel burgemeester Aleid Wolfsen als minister Leers aan, met daarin het verzoek om het gezin Azimi het besluit van de Hoge Raad te laten afwachten in haar huidige AZC. Ook de St. Dominicusschool en het Gregorius College bieden een brief aan met dit verzoek.

In gesprek met Mansur, zijn moeder en zijn vriendjes