Nieuwjaarsborrels bij provincie en gemeente

UTRECHT - Zowel bij de provincie als de gemeente Utrecht werd maandag het nieuwe jaar ingeluid met een receptie. En dat betekende weer veel nieuwjaarswensen, muziek, een select gezelschap van burgers en natuurlijk: toespraken.
Burgemeester Wolfsen van Utrecht ging uitgebreid in op de positie van de zogeheten onaantastbaren, ofwel criminele jongeren die maar niet van straat gehaald kunnen worden. Wolfsen zei dat hij nog in januari met nieuw beleid komt om de bendes toch te kunnen oppakken.
Verder ging Wolfsen in op de slechte economische situatie. Bedrijventerreinen en woningbouw worden niet meer overval mogelijk, alhoewel de Uithof en het Stationsgebied speerpunten blijven van de gemeente.
Veel hulde was er voor een aantal vrijwilligers, zoals Jolanda Borst, één van de initiatiefneemsters van een speelgoedbank.
Commissaris van de Koningin Robbertsen hekelt in zijn nieuwjaarstoespraak de Nederlandse cultuur van mopperen, klagen en doemdenken en waarschuwt anderen, maar ook zichzelf, voor de aanstekende werking ervan. "We moeten elkaar veel meer wijzen op de positieve kanten en elkaar aanspreken op onze kracht."

Commissaris van de koningin op receptie: "Denk positief"
Burgemeester Wolfsen kritisch over cultuurbezuinigingen
Provincie legt nadruk op positiviteit
Wolfsen komt op voor cultuur in Utrecht