Regeling wethouder De Vries moet middeninkomens aan koophuis helpen

© Pixabay
Utrecht - Als het aan Dennis de Vries ligt, gaan vanaf 1 juli 2024 "betaalbare koopwoningen ook écht naar middeninkomens”. De Utrechtse wethouder heeft daarvoor een aangepaste Huisvestingsverordening in het leven geroepen.
Met deze vergunning moet het makkelijker worden om een nieuwbouwhuis tot 390.000 euro te kopen. De gemeente verleent die vergunning als de koper een huishoudinkomen heeft dat niet hoger is dan de landelijke grens voor middeninkomens: ?62.191 euro voor eenpersoonshuishoudens en 82.921 euro voor meerpersoonshuishoudens.
Met de regeling wil de gemeente ook bijdragen aan doorstroming vanuit de sociale of middenhuur. "Wat weer goed nieuws is voor mensen die zijn aangewezen op díe woningen", aldus De Vries. De vergunningsplicht is een onderdeel van de Huisvestingsverordening die het college vandaag naar de raad stuurde.

Uitbreiding vitale beroepen

Het wordt per 1 juli ook mogelijk om bestaande voorrangsregels toe te passen op betaalbare nieuwbouw koopwoningen, zoals voorrang aan vitale beroepen of doorstomers uit sociale of middenhuur. De gemeente doet dit via een experiment, zo staat in het persbericht beschreven.
Deze proef zal twee jaar lopen en beslaat drie nieuwbouwprojecten met zogeheten 'betaalbare koop'. Na die twee jaar volgt een evaluatie. Naast de sectoren onderwijs, zorg en politie, worden nu ook de sectoren kinderopvang en brandweer toegevoegd aan de lijst vitale beroepen.