Overvecht-Noord tóch niet gasvrij, Eneco trekt stekker uit warmtenet

© ANP
Utrecht - Uit het plan om de Utrechtse wijk Overvecht-Noord gasvrij te maken is vandaag de stekker getrokken. Eneco schrijft in een persbericht dat "de betaalbaarheid van de uitbreiding van het warmtenet in deze wijk onvoldoende geborgd kan worden voor de bewoners."
De beslissing is een aderlating voor wethouder Lot van Hooijdonk. Zij wees Overvecht-Noord ooit aan als experiment voor een dergelijk warmtenet. "We zijn onaangenaam verrast dat Eneco ervoor kiest dit persbericht online te zetten, in plaats van bewoners in de wijk eerst fatsoenlijk te informeren."

Sinds 2021 onderzocht Eneco samen met de gemeente Utrecht of een warmtenet een betaalbare, betrouwbare en duurzame optie was om de wijk van het gas af te halen. "De aanleg hiervan is kostbaar, terwijl de warmtevraag in deze wijk relatief laag is", zegt Eneco in de persverklaring vandaag. Omdat de plannen nu van tafel zijn, is een merendeel van de wijk voorlopig nog op gas overgeleverd.

Van Hooijdonk beweert daarnaast dat Eneco zich met de publicatie van het persbericht niet aan afspraken over de timing van communicatie houdt. Ook zou er voor morgen (donderdag) nog een bestuurlijk overleg gepland staan tussen Eneco, woningcorporaties Woonin en Portaal en de gemeente. "Dat ze hieraan voorbijgaan, is kwalijk."
Tot slot concludeert de wethouder dat er geen "haalbaar en betaalbaar aanbod aan bewoners mogelijk is." Ze verwijt Eneco dat het de risico's teveel op de gemeente afwentelde. "Ook liet de transparantie te wensen over."

Gehannes

Eneco geeft ook aan teleurgesteld te zijn. Toch staat het achter het genomen besluit. "We balen er zeker van, maar nog twee jaar gehannes én oplopende ontwikkelingskosten zag ik niet zitten", vertelt Ron Wit, directeur Warmte.
Wit blikt terug op het besluit van januari om het warmtegebied te verkleinen. "Veel bewoners keken ook al naar alternatieven en als er goedkopere opties zijn, gaan mensen minder snel in jouw plannen mee. De betaalbaarheid voor mensen moet vooropstaan. Dat zij naar andere opties keken, was voor ons al een signaal, maar niet de hoofdreden om te stoppen."

Op de rem trappen

In Eneco's persbericht staat dat "de hoofdreden voor het stopzetten, is dat 75 procent van het gebied bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen". De woningen liggen relatief ver uit elkaar, waardoor er veel warmtenet per woning nodig is. "Een dergelijk warmtenet is bij voorbaat geschikt voor hoogbouw en dichte bebouwing", legt Wit uit.
Ook woningcorporatie Woonin duidt op de betaalbaarheid van de energietransitie, met name ook in Overvecht-Noord. "Deze rekening mag nooit terechtkomen bij de mensen met de kleinste portemonnee", zegt Jolanda Uringa, strategisch adviseur van Woonin. "Zolang betaalbaarheid van duurzame warmte niet gegarandeerd is, trappen we op de rem."