Provincie vraagt miljoenen voor ecologisch herstel Heuvelrug en Beekdalen

© Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Utrecht - De provincie heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 15 miljoen euro extra gevraagd voor de aanpak van het landelijk gebied. Met dat geld moet het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug en het ecologisch herstel van een aantal beken worden verbeterd.
Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in februari in met het verdelen van 1,28 miljard euro onder de twaalf provincies voor landbouw- en natuurmaatregelen. Utrecht heeft zicht op een bijdrage van 284 miljoen euro, het hoogste bedrag van alle provincies. Als het aan de provincie ligt, komt daar nog 15 miljoen euro bij.
De Utrechtse maatregelenpakketten voor de Utrechtse Heuvelrug en het herstel van beken komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het budget van 1,28 miljard euro die het demissionair kabinet nu al heeft vrijgemaakt voor de aanpak van het landelijk gebied. Toch vindt de provincie het belangrijk om ook snel met die pakketten aan de slag te gaan.

Andere pot

Utrecht raamt de kosten van het project Heuvelrug op ongeveer 12 miljoen euro. Voor het pakket Beekdalen denkt de provincie 3,1 miljoen euro nodig te hebben. De provincie vraagt het demissionair kabinet ook voor die pakketten geld beschikbaar te stellen, wellicht uit een andere pot dan voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
"We zijn natuurlijk al een hele tijd bezig en we doen wat mogelijk is, maar we hebben het geld hard nodig om door te kunnen. We hopen nu snel, samen met onze gebiedspartners, verder te werken aan het herstel van de natuur, een gezond watersysteem, duurzame landbouw en een goede toekomst voor onze boeren", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Mirjam Sterk. "De energie die in bepaalde gebieden gewoon zit, waar boeren echt vooruit willen, kunnen we zo erin houden. En dan ook echt resultaten gaan boeken."