Oppositiepartij EenUtrecht: Utrecht moet veel minder huizen gaan bouwen

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De oppositie in de Utrechtse raad is bang dat Utrecht gaat bezuinigen op het sociaal domein. Eenmansfractie EenUtrecht stelt voor in plaats daarvan de woningbouw in de stad te halveren. Ook wil de partij meer regie voor de gemeenteraad bij het bepalen van de bezuinigingen. Een motie van die partij voor meer zeggenschap gaat het niet redden.
Vlak voor de kerst werd bekend dat een ambtenaar een paar pijnlijke rekenfouten had gemaakt in een Excel-sheet. Daardoor is het tekort van de gemeente jaarlijks veertig miljoen euro groter dan eerst werd aangenomen. Het tekort ontstaat niet door de rekenfout, maar door een afnemende bijdrage van het Rijk. Door de rekenfout kwam dat tekort echter te laat aan het licht.
Eerder al werd de fout besproken in een commissiedebat. Dat debat was vrij mat. Verantwoordelijk wethouder Susanne Schilderman (D66) wordt de fout in ieder geval niet aangerekend. Desondanks ging ze vandaag toch weer door het stof. “Deze fout had niet mogen gebeuren en had niet mogen kunnen gebeuren”, zei ze tegen de raad, die met de toezegging dat het in de toekomst beter moet, genoegen nam.
Meer moeite heeft de raad met de nakende bezuinigingen. Die lopen dit jaar op naar in totaal 75 miljoen euro. Over twee weken komt wethouder van Financiën Schilderman met een lijst, die is opgesteld door haar ambtenaren. Dat is een voorlopige lijst, waarover later nog wordt besloten door het college van burgemeester en wethouders.
EenUtrecht wil het liefst een lijst van 150 miljoen, zodat de raad een keuze kan maken. De partij dient vandaag een motie in, die dat af moet dwingen. De wethouder ziet zo'n lijst niet zitten, en in de wandelgangen valt te horen dat die motie vanavond geen meerderheid gaat krijgen.

Geen mobiliteitsprojecten

Ook gaf Gert Dijkstra (EenUtrecht) alvast een richting aan, die hij vindt dat de gemeente in moet slaan. “Zo kan je het verbeteren van de werfkelders halveren, van jaarlijks 17 miljoen naar 8 miljoen euro”, opperde hij. “Geen acht kilometer riool vervangen, maar bijvoorbeeld vier kilometer.” Ook wil hij minder geld uitgeven aan het vervangen van zwembaden, de toeristische stadspromotie afschaffen en enkele mobiliteitsprojecten niet doen.
Een ander plan van zijn partij is om minder huizen te gaan bouwen. Nu heeft de gemeente de opdracht om 3.000 nieuwe huizen per jaar te realiseren. Dijkstra wil dat terugbrengen naar 1500. Met die 3.000 woningen lost de stad vooral de woningnoodproblemen van de rest van Randstad op, is zijn betoog. Het antwoord van de wethouder is juist dat meer woningen meer opleveren, bijvoorbeeld aan onroerendezaakbelasting. Coalitiepartijen in de raad hoonden het plan weg, zodat de verwachting is dat ook die motie het later vandaag niet gaat halen.
Aanvulling (22:00 uur): beide voorstellen van EenUtrecht haalden in de gemeenteraad van Utrecht geen meerderheid en werden dus verworpen.