Nieuwe Kanaalstraat zaait verdeeldheid: 'Knappe koppen van gemeente wonen hier niet'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Na maanden bouwoverlast is de Utrechtse Kanaalstraat bijna klaar. Een van de levendigste straten in Lombok is opnieuw ingericht om veiliger en vriendelijker te worden. Lang niet alle bewoners zien dat gebeuren. "De knappe koppen van de gemeente wonen en werken hier niet."
'Knappe koppen van de gemeente wonen hier niet'
In de Kanaalstraat is eenrichtingsverkeer ingevoerd zijn de stoepen breder geworden zodat er meer ruimte is voor voetgangers en terrassen. Ondernemers Ron Stomp en Tony van Beek verwachten dat de situatie onoverzichtelijk blijft. Stomp heeft een tabakszaak. Hij wijst erop dat Utrechters op de stoepen zullen fietsen en parkeren.
Van Beek, eigenaar van een paardenslagerij, vreest dat de herinrichting ten koste gaat van klandizie. Hij denkt dat het eenrichtingsverkeer voor verwarring zorgt. "Zeker bij ouderen." Hij zegt nu al meerdere automobilisten te hebben gezien die tegen het verkeer in rijden.
Peter Hagenaar van het Wijkplatform verwacht dat de negatieve geluiden tijdelijk zijn. "Het gedrag is is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie."

De werkzaamheden aan de Kanaalstraat begonnen in oktober 2022 met het verplanten en kappen van bomen aan de kant van de Billitonkade. In verschillende fases werd in de richting van de Damstraat gewerkt.

Naast het instellen van eenrichtingsverkeer en het vervangen van straatmeubilair en tegels zijn er bij het project 89 bomen geplant. Ook is meer ruimte voor beplanting gemaakt. Daarnaast is er gewerkt aan de riolering en ondergrondse afvalcontainers.

Ook projectleider Ben Norg is positief gestemd. "We zijn blij met resultaat tot nu toe." Hij benadrukt dat uitgebreid over de herinrichting is nagedacht en dat hij veel complimenten heeft gekregen. Hagenaar zegt ook vooral positieve geluiden te hebben gehoord.
"Vooral over de uitstraling." Al geeft hij toe dat hij ook klachten heeft gekregen. "Sommige ondernemers wilden grotere laad- en losruimtes en een andere ondernemer had gehoopt op een groter terras."

'Sleetse uitstraling'

Projectleider Norg zegt dat de herinrichting noodzakelijk was. "Het was een chaos. De openbare ruimte en uitstraling waren sleets." Slager Van Beek is het hier absoluut niet mee eens. Hij vindt dat "de ziel" uit de Kanaalstraat is. "Ze maken er een nu een soort woonerf van. Het ergste vind ik dat mensen die hier niet wonen gaan bepalen hoe de straat er hier uit komt te zien."
Hoe de herinrichting precies gaat uitpakken weet niemand. Dat erkent sigarenboer Stomp. Hij hoopt in ieder geval dat er gehandhaafd gaat worden, zodat alles in goede banen wordt geleid. Voor hem heeft Norg geruststellende woorden. "We blijven de situatie monitoren, ook als de straat klaar is."
Hagenaar - van het Wijkplatform - hoopt niet dat er tweespalt ontstaat in de buurt en wil graag in gesprek blijven met de bewoners. Hij zegt dat er eind mei weer een grote bijeenkomst is waarbij bewoners hun zorgen kunnen uiten. Ook zal de gemeente na een halfjaar evalueren hoe het gaat in de nieuwe situatie. Resultaten worden vervolgens besproken met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers.
Na de zomer wordt begonnen met de herinrichting van de Damstraat. Het project moet in juni 2025 klaar zijn.