Utrecht rolt de rode loper uit voor meer asfalt

© 'Marc van Rossum du Chattel'
Utrecht - Het doek lijkt gevallen voor de strijd om klinkers op de Weerdsingel in Utrecht. Met steun van D66 nam de Utrechtse gemeenteraad een voorstel aan, waarmee de gemeente in het vervolg zelf kan bepalen of ze rood asfalt willen gebruiken voor doorgaande fietsroutes.
GroenLinks Wethouder Lot van Hooijdonk is al langer een groot voorstander van meer rood asfalt in de stad. Zij wil het fietsers in de stad zo gemakkelijk en comfortabel maken, om zo het fietsen te promoten en het autorijden te ontmoedigen.
Maar dat rode asfalt kan niet bij iedereen op instemming rekenen. Zo is asfalt niet klimaatadaptief, omdat het geen regenwater doorlaat. Ook is gebleken dat weggebruikers harder rijden op asfalt dan op klinkers. De verkeersveiligheid neemt daardoor af. Ten slotte vinden velen dat klinkers beter passen bij de eeuwenoude straten.
Bewoners van de Weerdsingel Oostzijde gebruikten eerder al deze argumenten om te voorkomen dat hun singel geasfalteerd zou worden. Maar de wethouder was steeds doof voor hun argumenten. Vanavond nam de gemeenteraad een zogenoemd ‘afwegingskader verharding doorgaande fietsroutes’ aan. Hierdoor heeft Van Hooijdonk haar handen vrij om meer fietsroutes te asfalteren.

Bewoners buiten spel

De pogingen van de oppositie om ruimte te houden voor uitzonderingen en wensen van bewoners haalden het niet. Zo wilde de VVD dat er een draagvlakmeting komt, zodat bewoners een stem krijgen in hun eigen woonomgeving. VVD-fractievoorzitter Marijn de Pagter noemde het afwegingskader, met een knipoog naar de schrikkeldag, "verschrikkelijk". In het debat zei hij: “Het is een dictaat zodat er op zo veel mogelijk plekken rood asfalt kan komen.” Hij noemde het een stap achteruit, als klinkerstraten in Leidsche Rijn worden geasfalteerd.
Ook het CDA probeerde meer uitzonderingen mogelijk te maken, zodat straten als de Weerdsingel niet geasfalteerd zouden worden. Fractievoorzitter Jantine Zwinkels vindt dat het afwegingskader misbruikt wordt zodat de wethouder haar zin krijgt op de Weerdsingel Oostzijde. “In onze ogen wordt door het college tempo en druk uitgevoerd om reeds bedachte plannen voor rood asfalt te legitimeren.”

Draai D66

Opvallend is de rol van coalitiepartij D66. Die partij was lang kritisch over het asfalteren van de Weerdsingel. Tijdens een commissiedebat in januari maakte woordvoerder Joost Vasters een draai en gaf steun aan het voorstel van Van Hooijdonk. In het bijzijn van journalisten bood hij de bewoners zijn excuses aan voor die draai.
In het debat vanavond in de raad bleef D66 opvallend stil en bij de stemming stemde de fractie vóór het voorstel van wethouder Lot van Hooijdonk. Na vragen of de draai gemaakt was onder druk van GroenLinks ontkende noch bevestigde D66-raadslid Joost Vasters de druk. De persvoorlichter van D66 liet doorschemeren dat die druk er wel degelijk geweest was.
In een schriftelijke reactie zegt Vasters dat zijn partij nooit overwogen heeft om af te zien van asfalt op de Weerdsingel. In gesprekken met bewoners gaf hij aan wel ernstig te twijfelen, zo laten die bewoners vandaag opnieuw weten. Maar toen het er op aan kwam stond D66 vierkant achter de plannen om de klinkers op de singel te vervangen door asfalt. “D66 heeft altijd achter het uitgangspunt 'rood asfalt tenzij' gestaan, met heldere uitzonderingen waar fietsvriendelijke klinkers gewenst zijn”, zegt Vasters vandaag.