Zonnepanelen in plaats van woningen in Utrechtse wijk Overvecht

© RTV Utrecht
Utrecht - In de Utrechtse wijk Overvecht komt een groot zonneveld. Op een braakliggend terrein bij de Brailledreef moeten 7676 zonnepanelen komen. Daarvoor heeft de gemeente Utrecht een vergunning verleend aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Utrechtse stadsbestuur had liever gezien dat er nieuwe woningen op deze plek gebouwd kunnen worden. Maar de gemeente kan de vergunning niet weigeren. De aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan en de gemeente is geen eigenaar van de grond.
Het stuk grond wordt nu nog gebruikt voor de rioolwaterzuivering van De Stichtse Rijnlanden. Nu komen er ook zonnepanelen bij. Die gaan energie opwekken voor het eigen gebruik van het hoogheemraadschap.

Bomen gekapt

Door de aanleg van de zonnepanelen moeten er twee bomen gekapt worden op het veld. Eigenlijk is die kap niet toegestaan omdat het om twee oude bomen gaat.
Omdat de kap ervoor zorgt dat er door de zonnepanelen duurzame energie wordt opgewekt, staat de gemeente het toch toe. HDSR zal ter compensatie wel zo'n honderd nieuwe bomen aanplanten op het terrein, ook zullen ze bloemen zaaien.

Reactie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Verantwoordelijk dagelijks bestuurder Nanda van Zoelen van De Stichtse Rijnlanden laat weten dat het tijdelijke zonneveld op hun eigen terrein komt. "Dit terreingedeelte wordt tijdelijk benut voor een duurzaam en ecologisch gebruik en blijft zo beschikbaar voor een noodzakelijke vernieuwing of uitbreiding van de zuiveringsinstallatie in de toekomst. Daardoor kan het hoogheemraadschap de belangrijke taak van het zuiveren van rioolwater voor de inwoners van Utrecht blijven uitvoeren én bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Het waterschap ziet ook de druk op de ruimte en is blijvend in gesprek met gemeente Utrecht over alternatieve mogelijkheden."