Snel stappen nodig tegen vol stroomnet: nieuw transportstation op Utrechts bedrijvenpark

De kavel op Papendorp.
De kavel op Papendorp. © Gemeente Utrecht
Utrecht - Op het Utrechtse bedrijventerrein Papendorp langs de A2 komt een nieuw transportstation van Stedin.
Vanwege het overbelaste stroomnet is snelle vervanging en uitbreiding van de elektriciteitsnetten van groot belang. De komende dertig jaar verwacht Stedin minimaal een verdubbeling van het verbruik door de groei van de stad, elektrificatie van de warmtevoorziening en mobiliteit. In Utrecht Zuidwest moet de capaciteit daarom met één transportstation worden uitgebreid.
Aan de Kanaalweg (nabij het voormalige fietsendepot) staat al zo’n transportstation. Stedin en de gemeente hebben gezocht naar een andere geschikte locatie. Eind 2022 viel de keuze op het Attleeplantsoen in Kanaleneiland, maar er was weerstand van bewoners. De gemeente ziet daarom af van deze locatie. De buurt is daarover al geïnformeerd.
Na nieuw onderzoek is Papendorp in beeld gekomen. De locatie is groot genoeg, goed bereikbaar en aan te sluiten op het bestaande 'nutstracé', stelt de gemeente. Een ander voordeel: er zijn geen woningen in de buurt. Realisatie van het transportstation kan volgens de gemeente bovendien relatief snel omdat het past binnen het ontwerpbestemmingsplan en stedenbouwkundig plan.
De tijdelijke Internationale School Utrecht oen nabijgelegen bedrijven zijn geïnformeerd over de plannen.