Utrecht koopt grond om stoeptegels en speeltoestellen te recyclen

© Gemeente Utrecht
Utrecht - Papier Recycling Utrecht krijgt wellicht binnenkort toch een nieuwe plek. Het bedrijf is nu nog gevestigd op bedrijventerrein Papendorp maar moet plaats maken voor woningbouw. Waarheen was lang onduidelijk. Vandaag maakt de gemeente bekend een stuk grond te hebben gekocht op de Lage Weide, een industriegebied tussen het Amsterdamrijnkanaal en de A2.
De gemeente wil er een eigen grondstoffendepot beginnen. Daar moeten materialen uit de openbare ruimte, zoals stoeptegels, geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Ook onderdelen van speeltuinen die nu naar het oud-ijzer gaan kunnen daar gerecycled worden
In een persbericht laat wethouder Susanne Schilderman (D66) weten dat een belangrijke stap gezet wordt in verduurzaming. Utrecht heeft als doel om in 2050 volledig circulaire te zijn. "Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven", zegt de wethouder. "Bedrijventerrein Lage Weide staat al jaren bekend om hoe zij duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is mooi dat wij hier onderdeel van gaan uitmaken, door een plek in te richten waar we kunnen experimenteren en leren over het hergebruik van materialen.”

Dure grond

De gemeenteraad uitte kritiek op de wethouder, omdat Papier Recycling Utrecht (PRU) geen nieuwe plek kon vinden. Die zoektocht duurt al jaren, vooral omdat beschikbare grond veelal opgekocht wordt door projectontwikkelaars die er een distributiecentrum neerzetten. Die ontwikkelaars zijn bereid veel meer te betalen dan de PRU kan betalen. Een deel van de gemeenteraad verweet Schilderman dat ze zich niet genoeg inzette voor het bedrijf.
De wethouder schrijft vandaag in het persbericht dat er naast het grondstoffendepot op de locatie ook plek voor andere circulaire activiteiten is. Zoals papierinzameling: precies wat de PRU doet. "Met het aankopen van deze locatie wil de gemeente naast het realiseren van een grondstoffendepot ook ruimte bieden aan essentiële circulaire bedrijvigheid."
De directie van het bedrijf dat naast papier ook metaal recyclet (MRU) laat weten blij te zijn dat de gesprekken van de afgelopen jaren nu geleid hebben tot deze actie. "Een plek waar diverse circulaire activiteiten in het belang van de stad gebundeld kunnen worden, juicht PRU/MRU enorm toe. PRU/MRU wacht dan ook met belangstelling de uitkomsten van de onderzoeken die de gemeente de komende tijd gaat doen af."
Het bedrijf had al lang uit Papendorp weg moeten zijn, maar heeft inmiddels van de gemeente meer tijd gekregen. "Met de gemeente Utrecht is afgesproken dat PRU/MRU tot het eind van 2026 kan blijven zitten op de huidige locatie", zegt de directie in een reactie.
De gemeente Utrecht is de grootste leverancier van oud papier
De gemeente Utrecht is de grootste leverancier van oud papier © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel