Utrechtse boa's mogen vanaf nu keppeltje of hoofddoek dragen

© ANP
Utrecht - Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezichthouders die een hoofddoek of keppeltje willen dragen, kunnen dat in Utrecht vanaf vandaag doen. Om een zo inclusief mogelijke organisatie te zijn heeft de gemeente de regels voor boa's versoepeld, waardoor zij een religieuze of levensbeschouwelijke uiting aan hun uniform toe mogen voegen.
De Utrechtse raad nam in 2021 al een motie aan om dit mogelijk te maken, maar de praktische uitvoering liet even op zich wachten. Er werd juridisch advies ingewonnen en onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, het College voor de Rechten van de Mens en de ROC's werden betrokken bij het proces.
Dat heeft geleid tot een wijziging van de kledingregels voor boa's, waarbij zij nog wel aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zo moet het normale uniform goed zichtbaar blijven en mag de kleur van de uiting niet te veel afwijken van het uniform.
Op straat lijkt er voorlopig nog niet veel te veranderen. Medewerkers moeten het eerst met hun leidinggevende overleggen als ze een uiting willen toevoegen, maar op dit moment heeft volgens de gemeente nog niemand laten weten dit te willen. In de gemeenten Tilburg en Arnhem was het dragen van zo'n uiting al mogelijk.
De motie werd in november 2021 ingediend door de raadsleden Sungur (DENK), Sturkenboom (Student & Starter) en Van Heuven (Partij voor de Dieren). Mahmut Sungur zegt nu in een reactie verheugd te zijn dat Utrecht als eerste van de vier grote steden (G4) dit besluit heeft genomen. Hij denkt dat het andere gemeenten en overheidsinstanties zal gaan inspireren en hoopt dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag snel zullen volgen. "En ondertussen blijf ik aanmoedigen dat andere overheidsinstanties zoals de rechterlijke macht, politie en de koninklijke marechaussee het Utrechtse voorbeeld overnemen. Dit zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vertrouwen in onze handhavingsinstanties", aldus Sungur.