Gemeente Utrecht worstelt met armoedebudget: 'We kunnen slechts pleisters plakken'

© Pixabay
Utrecht - De gemeente Utrecht zet in op hulp voor gezinnen met kinderen in de strijd tegen armoede. Het college worstelt met een gebrek aan budget en dat betekent dat niet alle hulpmiddelen overeind kunnen blijven.
In de nieuwe nota 'Gelijke kansen voor een zeker bestaan' staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren de problemen rondom armoede wil aanpakken. Er is te weinig budget om alle minima te helpen en daarom zet wethouder Linda Voortman noodgedwongen in op hulp voor gezinnen. "Veel gezinnen met kinderen in Utrecht hebben moeite om rond te komen. Terwijl we weten dat opgroeien in armoede in die eerste levensjaren zoveel effect heeft op je gezondheid en je kansen in je verdere leven", zegt de wethouder. "Ik wil liever écht iets kunnen betekenen voor deze specifieke groep minima, in plaats van voor iedereen een heel klein beetje extra te doen."
Voortman wil de gezinnen onder andere helpen door meer regelingen aan de U-pas toe te voegen. Minima krijgen een U-pas waar een bepaald bedrag op staat. Dat bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor schoolspullen, fietsen, sport of de bibliotheek.

Te weinig geld

Afgelopen najaar concludeerde de Rekenkamer Utrecht dat er te weinig geld is om alle minima te helpen. De Rekenkamer adviseerde onder andere om keuzes te maken met betrekking tot welke huishoudens de hulp het hardste nodig hebben. Daarnaast luidde het advies om het beleid te versimpelen en subsidies te heroverwegen.
Deze punten keren terug in de nota van de gemeente. Niet alle minima zullen dezelfde hulp blijven ontvangen. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld besparen op studietoeslag. Dat potje is bedoeld voor studenten met een structurele beperking die daardoor geen mogelijkheid hebben om naast hun studie bij te verdienen. Vanuit het Rijk is er 1,1 miljoen euro beschikbaar maar in de praktijk kost het de stad Utrecht 2,1 miljoen euro. De gemeente wil zich gaan houden aan het bedrag van het Rijk. Daarnaast zal de gemeente ook minder geld steken in de gemeentelijke zorgverzekering, de U-polis.
Er zal ook kritischer worden gekeken naar het verstrekken van subsidies. Verschillende organisaties in de stad krijgen subsidie om armoede tegen te gaan. De wethouder wil kijken welke subsidies het meeste opbrengen en het budget voor subsidies verlagen.
Uit het rapport van de Rekenkamer bleek ook dat de regelingen ingewikkeld zijn en niet iedereen de hulp kan vinden waar hij recht op heeft. Daarom wil de gemeente regelingen versimpelen. Bijvoorbeeld door de regels voor de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag makkelijker te maken of automatisch regelingen toe te kennen als de gemeente weet dat de inwoner er recht op heeft.

Onmacht

Wethouder Voortman benadrukt dat gemeenten hulp nodig hebben van het Rijk om armoede tegen te gaan. "Ik voel veel onmacht. Lokaal kan ik er niet voor zorgen dat alle Utrechters rond kunnen komen. We kunnen slechts pleisters plakken. Dat doen we met dit nieuwe beleid zo effectief mogelijk, maar om echt verschil te kunnen maken moet het wettelijk sociaal minimum omhoog en moet het landelijke systeem van toeslagen op de schop."
De nota is gedeeld met de gemeenteraad. Het is uiteindelijk aan de raadsleden om op het voorstel van de gemeente te reageren en de inhoudelijke keuzes te maken.