Grondeigenaren polder Rijnenburg komen met alternatief windmolenplan, mogelijk wel meer vertraging

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Vier windmolens in polder Rijnenburg, plus veel zonne-energie. Dat nieuwe plan heeft een consortium van grondeigenaren in de polder voorgelegd aan het college van B&W in Utrecht. Het initiatief levert twee keer zo veel energie op als het plan van Rijne Energie, dat door het college omarmd is.
Het college van B&W wil graag acht windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Maar die plannen stuiten op veel verzet. Het best haalbaar leek een plan met vier windmolens, drie in Rijnenburg en eentje in Reijerscop. Dat plan is inmiddels heel concreet en is voorgelegd aan de Utrechtse gemeenteraad, die er enthousiast over is. Maar tegen dit plan is veel verzet, onder andere door inwoners van De Meern en Nieuwegein. Zij vrezen overlast van de molens.

Verkeersveiligheid

Ook de grondeigenaren zijn niet blij met het plan van wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en Rijne Energie. Zij zien hun plannen om woningen te realiseren belemmerd door de windmolens. En tenslotte blijkt uit een brief van wethouder Van Hooijdonk dat Rijkswaterstaat ernstige bezwaren heeft tegen één van de molens die in de oksel van verkeersplein Ouderijn moet komen. Deze zou de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, hebben de grondeigenaren, onder aanvoering van BPD (het voormalige Bouwfonds) een alternatief plan aangeboden. Ook dat plan gaat uit van vier windmolens. Eén van de betrokkenen, die verder anoniem wil blijven, legt uit dat die op een andere plek komen, zodat ze voor veel minder overlast zorgen. "Ze komen ten zuiden van de A12 maar direct onder het bedrijventerrein Strijkviertel."

270 meter hoog

De windmolens die de grondeigenaren voorstellen zijn circa 250 - 270 meter hoog, net zo hoog als de molens van Rijne Energie. De grondeigenaren zouden graag kleiner willen, maar hebben bewust een vergelijkbare hoogte ingediend, als in de plannen van Rijne Energie. "Wij zijn geen voorstander van dit soort hele grote windmolens in de buurt van bestaand stedelijk gebied", vertelt de betrokken grondeigenaar, die zegt dat de eigenaren niet blind zijn voor de wens van een meerderheid in de gemeenteraad die zich vóór deze hoogte heeft uitgesproken.
Wat we eigenlijk nog het meest problematisch vinden, is dat de plannen van de woningbouwers niet zijn doorgerekend
Guido van Loenen (Rijne Energie)
De grondeigenaren willen zich op deze manier constructief opstellen. En daarnaast ook ruimte houden voor andere ontwikkelingen zoals woningbouw. De grondeigenaar: "Wij denken met deze vorm meer energie op te wekken op een handiger positie zodat er een betere aansluiting van de eventuele nieuwe woonwijk Rijnenburg komt met De Meern."

Gratis bier

Rijne Energie noemt het plan van de grondeigenaren 'gratis bier'. Ze juichen de plannen voor meer zonne-energie toe, maar de andere plek voor de windmolens zal volgens Rijne Energie alleen maar leiden tot vertraging van de realisatie van windenergie. "Wat we eigenlijk nog het meest problematisch vinden, is dat de plannen van de woningbouwers niet zijn doorgerekend", zegt Guido van Loenen van Rijne Energie in een schriftelijke verklaring. "Leveren ze meer op dan ze kosten? Hoe zit het met de milieueffecten? Waar treedt hinder voor omwonenden op?" Rijne Energie vindt dat de windmolens van hun tegenstrevers te dicht bij bestaande woningen komen te staan.
De alternatieve plannen zijn nog niet openbaar, ze liggen bij de wethouder. Ook Rijne Energie kent de plannen, maar de gemeenteraad is nog niet op de hoogte, bevestigen raadsleden aan RTV Utrecht.
Verantwoording: De naam en functie van de anonieme grondeigenaar zijn bij de redactie bekend, de redactie heeft uitgebreid met deze persoon gesproken. Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, die het voortouw heeft genomen bij het alternatief wilde geen commentaar geven.