De gemeente Utrecht kan aan de slag met het Ledig Erf

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Het Ledig Erf in Utrecht krijgt definitief een knip voor autoverkeer. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Om het autoverkeer te weren zijn veel aanvullende maatregelen nodig in omliggende buurten, zoals de Rivierenwijk en Hoograven. Voor een deel van die maatregelen is geld beschikbaar.
Aan het besluit ging een lange discussie vooraf, met name over het feit dat bij een eerder participatietraject gebleken was dat een fietsstraat zonder knip de voorkeur had. Wethouder Lot van Hooijdonk ziet zo’n oplossing niet zitten. "We hebben hem als referentievariant bekeken en onderzocht, daar is heel duidelijk uitgekomen dat de intensiteit van auto’s veel te groot is”, zei ze gister nogmaals tijdens het debat. Daardoor is het niet veilig. "We hebben genoeg informatie dat het geen kansrijk alternatief is."

Barriers

De knip komt er nu dus definitief. Modellen wijzen uit dat het dan elders drukker dreigt te worden, zoals op de Waalstraat. De gemeente wil in al die straten ook maatregelen nemen om de overlast te beperken, maar daarvoor ontbreekt het deels aan geld. Daarom wordt een deel van die maatregelen later uitgevoerd, of komen er tijdelijke oplossingen, zoals barriers. Dat zijn verplaatsbare afzettingen.
Eerder kreeg de wethouder van GroenLinks de opdracht van de complete raad om de fietsstraat op het Ledig Erf serieus te onderzoeken. Door een politieke truc kwam ze daar onderuit. Na de verkiezingen liet ze de knip opnemen in het coalitieakkoord, waardoor het een voldongen feit werd. En dat was tegen het zere been van veel oppositiepartijen.
Fractievoorzitter Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) noemde het ‘slecht dat een unaniem gesteunde motie terzijde wordt geschoven’. Toch stemde hij voor het voorstel voor de knip. Uiteindelijk kreeg de wethouder brede steun in de gemeenteraad voor haar plan om het gebied, met de naam Zuidpoort aan te pakken.