Geen sekswerk, maar mogelijk flexwoningen op Nieuwe Zandpad in Utrecht

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht gaat kijken of er tijdelijke woningen kunnen komen op Het Nieuwe Zandpad. Daar zouden eigenlijk plekken moeten komen voor sekswerkers, maar dat schiet nog niet op. Door het woningtekort in de stad wil de gemeente onderzoeken of flexwoningen mogelijk zijn op deze plek.
Volgens het gemeentebestuur is Het Nieuwe Zandpad wel geschikt voor zulke tijdelijke woningen, omdat de gemeente al eigenaar is van de locatie en de plek al "deels bouwrijp" is. Het gaat om de grond tussen de Marnixbrug en de rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar ook al langer plannen zijn voor een sekswerkplek. Er moet nog wel worden onderzocht hoeveel woningen er precies gebouwd kunnen worden en hoe dit binnen het milieuplan past.
Daarnaast is ook overleg nodig met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de eigenaar van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het waterschap is geen voorstander van flexwoningen op deze locatie, zegt de gemeente. De waterzuivering zorgt ook soms voor stankoverlast in de omgeving.
Verder is de gemeenteraad nog altijd voorstander voor sekswerkplekken op het Nieuwe Zandpad. Maar meerdere pogingen om legaal sekswerk in de stad weer mogelijk te maken zijn gestrand, met name omdat het niet lukte een geschikte ontwikkelaar te vinden. Daarom zijn er nu ook nog geen concrete plannen voor het sekswerk, daar bij het Zandpad. Er wordt wel gekeken of een "kleinschalige sekswerklocatie" op een later moment mogelijk is op deze plek en of het misschien gecombineerd kan worden met tijdelijke woningen.