Mediadirecteur weg bij RTV Utrecht

© RTV Utrecht
Utrecht - Mediadirecteur William Valkenburg vertrekt bij RTV Utrecht. Dat is besloten na een evaluatie die de raad van toezicht heeft laten uitvoeren.
De afgelopen jaren had RTV Utrecht zowel een zakelijk directeur als een mediadirecteur. De conclusie van de raad van toezicht is dat een tweehoofdig bestuursmodel niet noodzakelijk is om als regionale omroep goed te functioneren. De functie van mediadirecteur komt daarom te vervallen.
“In de context van 3,5 jaar geleden is gekozen voor twee directeuren. Inmiddels zijn we weer wat verder en is besloten om dit model tegen het licht te laten houden. De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat publieke middelen zo goed en verantwoord mogelijk worden besteed”, licht vice-voorzitter Caroline Sarolea toe.

Overlap

Uit het onderzoek dat de raad van toezicht liet doen, moest blijken welk bestuursmodel voor de toekomst van RTV Utrecht het meest effectief is. De functie van mediadirecteur bleek overlap te hebben met andere functies. Door taken te verleggen binnen de organisatie kan continuïteit geboden worden, stelt de raad van toezicht.
De raad wijst er daarnaast op dat het bij andere regionale omroepen gebruikelijk is dat er één directeur is en een hoofdredacteur en dat de regionale omroep daarmee goed kan functioneren.
“RTV Utrecht heeft te maken met een aantal kostenstijgingen, de besparing kan hiervoor ingezet worden”, zegt raad van toezicht-voorzitter Jetske van Breugel. “De besparing wordt doorgerekend in de werkbegroting van dit jaar en als er ruimte voor is, zal geld ingezet worden om strategische ambities te betalen.”

Afscheid

RTV Utrecht gaat nu dus verder met één directeur. Dat is Gerard Schuiteman, die sinds september 2020 zakelijk directeur is. "Dat betekent helaas ook dat RTV Utrecht afscheid moet nemen van William Valkenburg", aldus de raad van toezicht. "In goed overleg zijn hierover afspraken gemaakt. De raad van toezicht is William erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren voor RTV Utrecht en wenst hem alle succes toe bij het verdere verloop van zijn carrière."