Hulpdiensten zetten zich schrap voor heftige jaarwisseling: 'Beducht voor mix alcohol, drugs en vuurwerk'

© Pixabay
Utrecht - Hulpdiensten zetten zich schrap voor de jaarwisseling aankomende zondag. Agenten vrezen de kracht en het gebruik van zwaar vuurwerk, spoedeisende hulpartsen zijn bang voor de gevolgen daarvan.
De politie ziet dit jaar weer een toename van de handel in zwaar en illegaal vuurwerk. "We worden steeds beter in het opsporen ervan, maar het is dweilen met de kraan open. Elders in Europa wordt het gemaakt en verhandeld en daar kunnen we hier niets tegen doen", zegt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. Er is dit jaar al 60.000 kilo aan aan vuurwerk in beslaggenomen, het is voornamelijk afkomstig uit Polen en Tsjechië en komt het land binnen via de post.
Illegaal vuurwerk kan voor letsel en gehoorschade zorgen bij degene die het afsteekt, maar wordt ook tegen hulpverleners gebruikt. Afgelopen jaar kregen 155 agenten te maken met geweld tijdens oud en nieuw en in "veel plaatsen" werden ze bekogeld met zwaar vuurwerk. Het is vooral de combinatie met overmatig alcohol- en drugsgebruik die gevreesd wordt, ook in de ziekenhuizen. Deze week is er met een mogelijke harde wind nog een factor die het afsteken gevaarlijk kan maken.
"Het leidt tot slachtoffers met botbreuken, hersenschuddingen of -beschadigingen, brandwonden en oogletsel", aldus David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA). "Daarbij is er vaak sprake van agressie tegen ambulancepersoneel, behandelende artsen en verplegend personeel. Eigenlijk is het raar dat er in de ziekenhuizen op deze nacht extra bewakingspersoneel aanwezig moet zijn."
In de provincie Utrecht zijn dit jaar vuurwerkverboden van kracht in de gemeente Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en Soest. Het zet de politie voor een behoorlijke uitdaging qua handhaving. "Het is een enorme lappendeken geworden", zegt De Meij over de regels die per dorp en stad verschillen. Of het tot minder aanhoudingen en incidenten zal leiden, is moeilijk te zeggen. "Het heeft alles te maken met de naleving van de regels: houden mensen zich aan zo'n afsteekverbod. Een landelijk verbod zou het duidelijker maken."