Utrechtse wethouders op Kerstrapport: Rachel Streefland beste, Lot van Hooijdonk onderaan

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - In het traditionele kerstrapport van RTV Utrecht scoort ChristenUnie-wethouder Rachel Streefland het hoogste cijfer. Ze blijft daarbij nipt Eelco Eerenberg (D66) voor. Nieuwkomer Dennis de Vries (PvdA) is derde. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) staat onder aan het lijstje.
De gemeenteraadsfracties uit de oppositie gaven gehoor aan de oproep om het Utrechts college van B&W te beoordelen. Zij gaven elk een cijfer aan de bestuurders. Daarnaast keek een panel van vier politieke volgers naar het college. Ook zij gaven hun cijfers aan de zeven wethouders en de burgemeester.

Hoe is het cijfer van de raadsleden tot stand gekomen?
Alle raadsfracties kregen begin december de uitnodiging om mee te doen en hun cijfers in te dienen. Van de vijftien partijen gaf meer dan de helft (acht) gehoor aan die oproep, zij vertegenwoordigen 16 van de 45 Utrechtse zetels. De coalitiepartijen doen niet mee, zij vinden het niet gepast hun eigen wethouders te beoordelen. De grootste deelnemende partij is de VVD met vijf zetels. CDA en VOLT hebben er elk drie. De overige deelnemende partijen hebben elk één zetel.

Van de cijfers van de acht fracties is een gemiddelde bepaald. Ook de vier panelleden gaven een cijfer. Ook daarvan is een gemiddelde bepaald. Het eindcijfer van het panel en het eindcijfer van de raad is vervolgens ook weer gemiddeld. Dat is het rapportcijfer zoals wij dat presenteren.

Wie zitten er in het panel van politieke volgers?
Dimitri Gilissen is oud-fractievoorzitter van de VVD in de Utrechts raad. Inmiddels is hij Statenlid in de provincie voor dezelfde partij. Jasper van Dijk (SP) was tot voor kort Tweede Kamerlid. Jan Wijmenga is ambtenaar in Den Haag, maar was jarenlang raadslid en af en toe fractievoorzitter voor de ChristenUnie. En Marc van Rossum du Chattel is politiek verslaggever voor RTV Utrecht, hij volgt de Utrechtse politiek al enkele decennia.

Linda Voortman (GroenLinks) 6,3

Voortman heeft onder andere Werk & Inkomen in het portefeuille, net als diversiteit en inclusiviteit.
Van het panel krijgt ze een 7. Jasper van Dijk: "Ze heeft tegen de regering gezegd met haar beleid: ik ga lekker eigenwijs mijn eigen gang. Dat gaat over de participatiewet en de regeling voor jongeren die werkloos zijn. Dat heeft ze heel dapper gedaan. En dat vind ik positief aan haar." Jan Wijmenga moest aan haar wennen toen ze uit de Kamer naar Utrecht kwam, toch geeft hij haar een 8. Dimitri Gilissen vond haar in eerste instantie 'nieuw en fris'. "Maar daar is nu een beetje de klad in gekomen." Marc van Rossum vindt haar gevat in het raadsdebat.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
De fracties uit de oppositie geven Voortman een 5,7. Yvonne Hessel van Utrecht Solidair: "Ik vind haar een goed netwerker en ze kan organisaties verbinden. Utrechters variëren in hun ervaring, sommige zijn tevreden en andere niet." Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) is minder positief: "Ze verzwijgt en verdraait en ze liegt als het haar uitkomt. Om maar te kunnen verhullen dat het bij UW-bedrijven een rommeltje is als het gaat om personeel." EenUtrecht geeft haar ook een zware onvoldoende. "Ze gaat blind op haar ambtenaren af en staat niet open voor enig ander idee", zegt fractie-assistent Rik Leenders. David Bosch (UtrechtNu!) geeft Voortman wel een voldoende: "Ze heeft een enorme dossierkennis en het vermogen om complexe vraagstukken om te zetten in een duidelijke samenvatting."

Eva Oosters (Student & Starter) 6,0

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
De benjamin van het college bemoeit zich onder andere met cultuur en sport.
Van het panel krijgt ze een 6,3. Gilissen vindt haar een beetje kleurloos, terwijl ze wel een interessante portefeuille heeft. "Ze zou zich meer moeten inzetten om grote evenementen naar de stad te halen." Van Dijk moest als buitenstaander even googelen om informatie over haar te vinden. "Ze bruist en is enthousiast." Wijmenga was vooraf gereserveerd, maar toch is hij heel positief. "Ik was best een beetje bang toen ze wethouder werd, want ze had weinig ervaring. Misschien dat het talent van huis uit toch is meegekomen, haar vader is commissaris van de Koning." Van Rossum had hele hoge verwachtingen. "Ik vond haar als raadslid heel goed, briljant. Heel sterk in het debat. Maar dat zie ik niet terug sinds ze wethouder is. Het sprankelende is weg."
De deelnemende raadsfracties geven haar een 5,8. Jantine Zwinkels (CDA) noemt haar enthousiast. "Maar ze heeft wel veel lichte dossiers, en ze komt onervaren over." Dat viel ook Hessel van Utrecht Solidair op. "Ze heeft wel een gunfactor, van het giechelende meisje." David Bosch (UtrechtNu!) lukt het niet om Oosters een voldoende te geven. "Student & Starter lijkt soms eerder een studieproject dat fungeert als zijwiel van GroenLinks en D66 dan als een serieuze partij." Wel vindt Bosch dat Oosters met haar jonge leeftijd een nieuwe dynamiek in het college brengt." Naamgenoot Cees Bos vindt dat Oosters het niet goed doet met de evenementenvergunningen. En EenUtrecht geeft haar een dikke voldoende, maar dan moet ze wel waarmaken wat ze belooft: "Blijft het bij woorden of gaat ze met ons de participatie en zeggenschap in de stad echt verbeteren?"

Dennis de Vries (PvdA) 6,9

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
De Vries komt uit het onderwijs, maar nu buigt hij zich over wonen, jeugdzorg en het mbo. Het panel geeft hem een 6,5. Van Rossum vindt hem verfrissend en spontaan. "Hij spreekt aan bij de achterban en hij doet heel veel voor het mbo. Zijn valkuil is dat hij soms iets te veel grapjes maakt." Wijmenga vindt hem moeilijk om te beoordelen. "Hij leert snel en is gemotiveerd om het woonprobleem op te lossen." Van Dijk noemt hem enthousiast en gedreven. Gilissen is kritisch op De Vries. "Hij heeft de relatie met de woningcorporaties op spanning gezet, en het is de vraag of dat goed gaat aflopen."
De deelnemende raadsfractie zijn enthousiaster dan het panel, zij geven de PvdA-er een 7,3. Yvonne Hessel geeft hem zelfs een 9. "Utrechters ervaren hem als heel betrokken, hij luistert en reageert spontaan. Iedereen die met hem te maken heeft is zeer te spreken." Ook UtrechtNu! is enthousiast: "Buiten het feit dat De Vries een buitengewoon vriendelijk persoon is, hebben wij al meerdere keren gezien dat hij ook de dynamiek in de raad het beste begrijpt. Hij durft fouten toe te geven." Het CDA noemt hem een toffe wethouder die verbinding maakt. Cees Bos is de nestor van de raad, met de meeste ervaring. Hij geeft De Vries een dikke voldoende maar met een kanttekening. "Het mbo-dossier en de wijk-aanpak doet hij aardig. Maar op het vlak van volkshuisvesting faalt hij in zijn opzet."
De panelleden hebben een podcast gemaakt, waarin ze veel dieper ingaan op hun oordelen. Die podcast kan je hieronder beluisteren.

Lot van Hooijdonk (GroenLinks) 3,1

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Van Hooijdonk eindigt al jaren onderaan in dit lijstje. Ze heeft onder andere mobiliteit, energie en klimaat in haar portefeuille.
Van het panel krijgt ze een 4. Opvallend is de 7 die ze van Wijmenga krijgt. "Ze doet gewoon wat de raad vraagt. Het zijn geen populaire dingen. Het is een super effectieve bestuurder." Wel vindt hij dat het zou helpen als ze af en toe sorry zegt. Van Gilissen krijgt ze een vijfje: "Je moet haar beoordelen over de hele periode. En natuurlijk heeft ze een paar politiek onhandige dingen gedaan. Maar ze heeft wel een paar fundamentele dingen gewijzigd in de stad." Van Rossum vindt dat ze eigenlijk de eer aan zich zelf zou moeten houden. "Een meerderheid in de raad heeft nu of in het verleden een motie van wantrouwen gesteund, ze ligt slecht in de stad en met projecten als het Ledig Erf, Maliebaan en Weerdsingel OZ schoffeert ze participerende bewoners. En ze blijft lastig in het contact met de pers." Ook Van Dijk is niet tevreden. "Ze toont weinig reflectie. Juist als je zolang zit moet je misschien eens je conclusies trekken."
Van de oppositie krijgt Van Hooijdonk een 2,3. Jantine Zwinkels (CDA): "Moeten we dit cijfer echt nog uitleggen?" Hessel van Utrecht Solidair legt haar oor veel te luisteren in de stad. "Die naam kun je nagenoeg bij geen inwoner noemen zonder dat mensen uit hun dak gaan. Inwoners snappen niet dat deze wethouder weer benoemd is en ervaren het bestuur daardoor corrupt." Cees Bos: "Lot van Hooijdonk zou al lang ontslagen zijn als ze in het bedrijfsleven zou werken." En UtrechtNu! komt tot het cijfer 1. "Tja, wat moeten we hierover zeggen? Hooghartig, koppig en buitengewoon kattig wanneer ze op haar wanbeleid wordt aangesproken."

Susanne Schilderman (D66) 5,8

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Wethouder Schilderman was hiervoor fractievoorzitter in de raad. Ze heeft de portefeuilles financiën en economische zaken.
De panelleden geven haar een 5,8. Van Dijk vindt dat ze een integere indruk maakt maar wel onzichtbaar is. "Ze werkt hard, maar het is wel erg technocratisch." Ook Wijmenga ziet haar weinig. "Ze was in de raad een politiek dier, maar daar merk ik nu minder van." Dimitri Gilissen vindt haar een goede politica en een fijn mens. "Maar ze is wethouder in een links college. Ze rekent de begroting rond met nog niet geïncasseerde opbrengst van betaald parkeren." Ook Van Rossum is tevreden, ze heeft de stadse financiën goed op orde.
De deelnemende raadsfracties en het panel zijn vrij eensgezind, van de deelnemende partijen krijgt ze een 5,9. EenUtrecht meldt dat ze de Utrechters structureel vergeet. "Ze lijkt te vinden dat de gemeente altijd de beste oplossing heeft." Zwinkels noemt haar inhoudelijk sterk. "Maar ze kan wel nogal halsstarrig overkomen en is weinig flexibel." Hessel vindt dat ze geen empathisch vermogen heeft. "Ze praat als een robot." Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) sluit zich bij het panel aan: "Suzanne is een beetje kleurloos en onzichtbaar." Van UtrechtNu! krijgt Schilderman een onvoldoende. "Ze heeft bij het lopende onderwerp omtrent de standplaatshouders een groot aantal steken laten vallen. Haar zakelijkheid is veel ondernemers in het verkeerde keelgat geschoten."

Sharon Dijksma (PvdA) 6,6

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Dijksma is als burgemeester verantwoordelijk voor onder andere de openbare orde.
Het panel geeft haar een 7. Van Rossum is het meest enthousiast met een 8. "Ze leidt de raad heel goed en ze vindt het leuk om de raad te leiden. Ik vind haar wel zichtbaar." Wijmenga had meer regie van deze burgemeester verwacht. "En ze moet wat meer burgemeester voor de stad zijn." Van Dijk is ook blij met deze burgemeester. "Het is by far de meest ervaren en capabele bestuurder in de stad, ze was kamerlid en staatssecretaris." Gilissen roemt haar lobbywerk. "Maar dat moet ze meer zichtbaar maken."
De oppositie in de raad is minder blij met Dijksma, ze krijgt een 6,2, en dat is aanzienlijk lager dan haar voorganger Van Zanen kreeg bij de kerstrapporten. Yvonne Hessel: "Veel inwoners ervaren deze burgermeester als oppervlakkig. Betrokkenheid voor de bühne." Vaak wordt genoemd dat ze meer aandacht voor het buitenland heeft dan voor Utrecht. Cees Bos: "Ik vind haar ook korzelig. Ze zegt dat ze druk bezig is met het beantwoorden van vragen en uitvoeren van moties, maar doet vervolgens niets." EenUtrecht: "Wat minder nevenactiviteiten en wat meer Utrecht is niet slecht voor haar imago." Bosch (UtrechtNu!): "Dijksma is een warm en open persoon waardoor zij met veel raadsleden een goede band heeft. Men voelt zich over het algemeen gehoord door haar." Een pijnpunt zijn de vele nevenfuncties.

Eelco Eerenberg (D66) 7,2

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Eerenberg is aan zijn tweede termijn bezig, de eerste termijn werd hij ingevlogen na het vertrek van Victor Everhardt. Hij heeft onder andere ruimtelijke ordening en onderwijs in zijn portefeuille.
Het panel gaf hem een 7,3. Daarbij valt de 6 op van Wijmenga. "Ik was fan van hem in de vorige periode. Leuke vent en benaderbaar, maar in deze nieuwe periode, vind ik dat deze portefeuille hem minder ligt. Weinig zichtbaar, weinig sjeu." Door de 6 komt Eerenberg een tiende te kort om zich aan de kop van dit klassement te nestelen. Gilissen noemt hem een stille. "Hij is heel goed geïntegreerd in de stad. Hij doet het goed op onderwijs, achter de schermen." Van Rossum vindt hem vooral in het debat en in de raadszaal goed. Van Dijk: "Hij is hardwerkend en gedreven."
Ook de deelnemende partijen uit de raad zijn positief over Eerenberg, hij krijgt van hen een 7,2. David Bosch: "Eerenberg is zo'n wethouder die de dynamiek in de raad erg goed aanvoelt. Hij is een meester in het uitleggen van keuzes die bij een deel van de raad niet goed zijn gevallen." Het CDA noemt hem ongrijpbaar, lastig te peilen. Toch krijgt hij van deze partij een dikke voldoende. Cees Bos (Stadsbelang Utrecht): "Prima vent, doet het goed met zijn binnenstedelijke bouwprojecten."

Rachel Streefland (ChristenUnie) 7,3

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Streefland is de winnaar van dit kerstrapport, zij doet het goed op asiel, integratie, en de maatschappelijk opvang.
Het panel komt tot een 7,5. Zowel Van Rossum als Wijmenga geven haar een 8. Van Rossum: "Ze blijft dezelfde persoon als wethouder als ze was als raadslid. Ze doet het goed en slim." Wijmenga en Streefland horen tot dezelfde partij, hij noemt zich fan. "Het is een natuurtalent. Met name op de problemen rond de werven heeft ze het goed aangepakt." Ook Van Dijk is positief. "Ik vind haar goed en oprecht. Druk bezig met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Het voorrang verlenen voor statushouders was een gewaagde actie, maar het kabaal daarover viel mee." Gilissen: "Ook op het gebied van cultureel erfgoed doet ze het goed, zet mooie en grote stappen."
De oppositiepartijen geven haar een 7,1. Daarbij valt de 7 op van David Bosch, voormalig PVV-er. "Streefland is een wethouder met enkele lastige en polariserende portefeuilles. Bij het dossier asiel, waar zij samen met wethouder De Vries moeilijke en soms ook onbegrijpelijke maatregelen moest doorvoeren, zagen we dat zij dit altijd probeert te doen met draagvlak in de raad." Volgens het CDA komt ze betrouwbaar over maar is ze niet zo zichtbaar. Ook Hessel is dik tevreden "Ze is empathisch en gevoelig, veel bewoners voelen zich gesteund. Ze zet zich in voor de noodlijdende bewoners."
Het panel van Podcast Stadhuisplein: Dimitri Gilissen, Jan Wijmenga en Jasper van Dijk. (Marc van Rossum du Chattel niet op de foto).
Het panel van Podcast Stadhuisplein: Dimitri Gilissen, Jan Wijmenga en Jasper van Dijk. (Marc van Rossum du Chattel niet op de foto). © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel