21 miljoen naar 'kansrijke wijk' Overvecht, gemeente Utrecht wil wijk verbeteren

© RTV Utrecht
Utrecht - Utrecht krijgt extra geld om de wijk Overvecht te verbeteren. De gemeente wil de veiligheid op straat verhogen en armoede in de wijk verminderen. Daarvoor is vanuit het Rijk in totaal zo'n 21 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Dat bedrag bestaat uit twee subsidies. Zo krijgt de gemeente 14 miljoen euro subsidie voor een periode van tien jaar. Dat geld komt uit het Volkshuisvestingsfonds. Met het geld worden onder andere woningen gerenoveerd. Ook moet de omgeving groener en autoluwer worden.
De gemeenten wil met het geld ook een bijdrage leveren aan drie maatschappelijke voorzieningen. Zo moet er een buurthuis, een jongerencultuurhuis een nieuwe locatie voor het buurtteam komen.

Kansrijke wijk

Daarnaast krijgt Overvecht nog een subsidie omdat de wijk door de overheid wordt gezien als kansrijke wijk. De problematiek in de wijk moet daarmee worden aangepakt. Er wordt ingezet op verschillende thema's: van armoede en schulden tot een gezonde leefomgeving. Daarvoor is zo'n 7 miljoen euro beschikbaar.
De gemeente is blij met de nieuwe inkomsten voor de wijk. "Met deze twee subsidies kunnen we vol doorgaan met het stap voor stap en integraal verbeteren van de wijk."