Aannemer kapt 12 bomen in Utrecht zonder vergunning

Archiefbeeld.
Archiefbeeld. © ANP
Utrecht - In de Utrechtse Staatsliedenbuurt heeft een sloopaannemer van woningcorporatie Woonin zo'n twaalf bomen gekapt zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. De gemeente neemt de zaak hoog op. "Dit betreuren wij zeer", schrijft wethouder Eelco Eerenberg aan de raad.
De bomen zijn gekapt tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwbouwproject Nieuw Buurland van Woonin.Het gaat waarschijnlijk om twaalf bomen.
De woningcorporatie heeft de gemeente ingelicht en de werkzaamheden per direct stil laten leggen. Ook mag de sloopaannemer voorlopig niet op het terrein komen. Woonin onderzoekt hoe dit fout heeft kunnen gaan. Volgens de gemeente wist de aannemer dat er een vergunning nodig was om de bomen te mogen kappen.
Een eerdere aanvraag voor een kapvergunning was volgens de gemeente "niet compleet en inconsistent". Op een later moment zal Woonin opnieuw een aanvraag doen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de bomen die door de sloopaannemer zijn gekapt onderdeel van deze kapvergunning.
Woonin is door de gemeente gevraagd om informatie te delen over de precieze opdrachtverstrekking van de corporatie aan de aannemer. "Op basis van deze informatie gaat één van onze inspecteurs het gesprek aan met Woonin om zo passende vervolgstappen te kunnen bepalen", aldus de wethouder. "Indien blijkt dat er grond voor handhaving is, zullen wij handelen volgens de Beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen." Voor deze overtreding kan een proces-verbaal opgelegd worden, een last onder dwangsom en een herplantingsplicht.
Overigens is het niet de eerste keer dat er illegaal bomen worden gekapt in de gemeente Utrecht. Eerder dit jaar ging het mis in Overvecht. Ook daar was Woonin bij betrokken.