Hoogheemraadschap wil vanaf 2025 motorbootjes op Kromme Rijn verbieden voor betere waterkwaliteit

© Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
Utrecht/Bunnik - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil het varen met motorbootjes op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven verbieden. Het waterschap wil dat er vanaf 1 januari 2025 alleen nog elektrisch aangedreven boten en handmatig bediende vaartuigen, zoals kano's, welkom zijn.
Dat is volgens het waterschap nodig om de ecologische waterkwaliteit van de Kromme Rijn te verbeteren. Die moet in 2027 aan de Europese regels voldoen. HDSR verwacht dat het aantal recreanten op het water behoorlijk zal verminderen door een verbod op boten met een brandstofmotor. Het aantal motorbootjes op de rivier is in tien jaar tijd enorm toegenomen, aldus het waterschap. Gemotoriseerd varen brengt de bodem in beweging en zorgt voor golfslag.

Emissieloze vaartuigen

De Kromme Rijn stroomt door natuurgebieden en die hebben te lijden onder de vele vaarbewegingen, aldus HDSR. Een verbod op motorboten is bovendien veiliger voor het grote aantal kano- en plankvaarders dat ook graag gebruik maakt van de Kromme Rijn. Het waterschap maakt het aanstaande verbod nu vast bekend, omdat veel aanwonenden langs de rivier zelf ook een motorboot hebben. Zij hebben nu een jaar de tijd om een oplossing te vinden, zoals de aanschaf van een elektrische buitenboordmotor.
HDSR realiseert zich dat niet iedereen zo'n motor kan kopen. "Maar de belangen van de waterkwaliteit, het versterken van natuurwaarden en de veiligheid wegen voor ons heel sterk", aldus het schap. Daarom gaat het waterschap ook hun eigen boten en materieel zoveel mogelijk vervangen door emissieloze vaartuigen.
Het concept van het plan ligt vanaf morgen tot en met 23 januari 2024 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een reactie of bezwaar indienen.