Nieuwe Utrechtse fietstunnel gaat 40 miljoen kosten

© RTV Utrecht
Utrecht - Als de fietstunnel bij de Boorstraat er komt, moet de gemeente flink in de buidel tasten. De bouw van de tunnel onder het spoor wordt geschat op 40 miljoen, dat is 19 miljoen meer dan aanvankelijk werd gedacht. De gemeente gaat nu afwegen of de kosten van de tunnel opwegen tegen de baten. Ook moet het plan nog worden voorgelegd aan de raad.
Het idee voor de spoortunnel is onderdeel van de nieuwe 'Dom tot Dam-fietsroute', een belangrijke route waardoor fietsers sneller van hartje Utrecht naar het Amsterdamse centrum kunnen. Ook zou het de nieuwe wijk Wisselspoor ontsluiten.
Onderzoek wees eind vorig jaar uit dat slechts één variant voor de nieuwe fietsverbinding haalbaar is: een tunnel die onder het spoor loopt. Ook werd duidelijk dat de bouw veel duurder uitpakt dan de gemeente voor ogen had. De stijging komt onder meer doordat er zwaardere constructies en meer werkzaamheden aan het spoor nodig zijn. Ook de verplaatsing en nieuwe inrichting van de speeltuin en aanpassingen aan de openbare ruimte rond de tunnel kosten extra geld, laat de gemeente weten.

18.000 fietsers

De tunnel moet ervoor zorgen dat de drukke fietspaden van de Amsterdamsestraatweg aanzienlijk worden ontlast. Volgens de gemeente laten berekeningen zien dat ongeveer 5000 fietsers dagelijks van deze verbinding gebruik gaan maken. "Dit aantal zou anders met name over de Amsterdamsestraatweg fietsen, waar nu al zo’n 18.000 fietsers per dag gebruik van maken", schrijft de gemeente.
Daarnaast moet de nieuwe tunnel ook zorgen voor een betere fietsbereikbaarheid van Lage Weide. Dit maakt de nieuwe woningbouwlocaties Wisselspoor en Cartesiusdriehoek toegankelijker. "Zonder deze verbinding fietst men kriskras door de Tweede Daalsebuurt van en naar het centrum. Er is nu ook momentum om deze tunnel aan te leggen gezien de lopende gebiedsontwikkeling van Wisselspoor."
Het Rijk en de provincie Utrecht zijn er volgens de gemeente ook van overtuigd dat de nieuwe tunnel bij de Boorstraat belangrijk is. Zo draagt het Rijk ruim 13 miljoen euro bij en de NS ruim 1,7 miljoen euro. De gemeente verwacht de studiefase begin 2025 af te ronden.

Ontbrekende schakel

De verbouwing brengt de nodige uitdagingen mee en dat gaat overlast opleveren, erkent de gemeente. Zo moet speeltuin De Duizendpoot worden verplaatst. "We zetten in op een nieuwe, verbeterde speeltuin en gaan daarover met de omwonenden en de gebruikers van de huidige speeltuin in gesprek", laat de gemeente weten.
Ook gaat de gemeente mogelijkheden verkennen om de route van station Utrecht Centraal naar de nieuwe tunnel te verbeteren. De huidige route langs de Catharijnesingel en de Daalsetunnel zou namelijk van 'onvoldoende kwaliteit' zijn 'om fietsers écht te verleiden deze alternatieve route te kiezen'.
Daarnaast onderzoekt de gemeente ook de realisatie van de fietstunnel Nicolaas Beetsstraat, die onderdeel is van het Mobiliteitsplan 2040. Deze fietsverbinding is een belangrijke ontbrekende schakel in het fietsnetwerk tussen de spooronderdoorgangen Van Sijpesteijntunnel en de Bleekstraat volgens de gemeente. "Het verbindt de oost- en westzijde van de stad."
Mocht de gemeente besluiten dat de tunnel er moet komen, dan kan de bouw op z'n vroegst beginnen in 2028.