Scouting heeft pech: geen uitzondering voor fikkie stoken

© Pixabay
Utrecht - Wethouder Eva Oosters wil zich niet branden aan uitzonderingen voor het stookverbod dat in Utrecht gaat gelden. De raad nam recent een voorstel aan dat het verbranden van hout 'voor de lol' verbiedt. Vuurkorven gaan dus in de ban. Maar het verbod treft ook de scouting. Voor hen is het werken met vuur een traditioneel onderdeel, maar Oosters (Student & Starter) geeft de scouts geen hoop.
Ze antwoordt daarmee op vragen van het raadslid Nadia Stylianou van D66. Die refereerde aan een artikel van RTV Utrecht over de scouts. Daarom wilde ze van wethouder Oosters weten of er voor de scouts geen uitzondering gemaakt kan worden. In de raadszaal citeerden ze de scouts uit Vleuten, door te zeggen: "Vuur maken is onlosmakelijk verbonden met scouting. En dat kan zonder overlast te geven"
Het D66-raadslid wilde van de wethouder weten: “Deelt u onze mening dat de aard van scouting en de lessen in het verantwoord omgaan met vuur, van maatschappelijk toegevoegde waarde zijn en dat dit een uitzondering op het stookverbod rechtvaardigt?” Daar was Oosters het niet mee eens.
De wethouder bagatelliseerde het argument van de scouting dat het leren omgaan met vuur belangrijk is. “Scouting is wat ons betreft veel meer dan het verantwoord leren om te gaan met vuur. Educatie, vindingrijkheid, creativiteit gecombineerd met avontuur en spanning horen allemaal bij de scouting.”

Tijd nodig

Daarnaast gaf de wethouder aan dat ze nog moet nadenken over de uitwerking van het plan. Oosters benadrukt dat het voorstel om het stoken van hout in de gemeente te verbieden nog maar net is aangenomen. “De inkt is nauwelijks droog.” Om vervolgens de hoop voor de scouting teniet te doen. “Het ligt niet voor de hand dat we al snel met een uitzondering op dit nieuwe voorstel naar de raad zullen komen.”
Maar gedurende het debat leek het er toch op dat Oosters een draai aan het maken is. De wethouder gaf aan dat ze de komende tijd nog moet nadenken over hoe het verbod gehandhaafd kan worden. Handhavers en boa's kunnen niet zomaar een tuin instappen om een controle te houden. De wethouder gaf aan dat bij het uitwerken van de handhaving ook gekeken zal worden naar mogelijke ontheffingen. Daarbij gaf ze aan dat ze niet wil vooruitlopen op welke organisaties dan in aanmerking komen voor een ontheffing.

GroenLinks tegen uitzonderingen

GroenLinks toonde zich geen voorstander voor een ontheffing voor de scouting, raadslid Fred Dekkers wees de wethouder er nog maar eens op dat het verbod vooral is ingegeven om de schade voor de gezondheid te beperken, en dat geldt zeker voor kinderen, aldus Dekkers.
Uiteindelijk moet het verbod worden opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening, de APV. Daarvoor moet de wethouder met een voorstel komen. Daarin zullen dan ook de mogelijke ontheffingen en uitzonderingen vermeld worden, zo beloofde ze.