Bouwen in polder Rijnenburg? Utrechters willen wel, politieke partijen minder enthousiast

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Een kleine meerderheid van de Utrechters wil dat er woningen komen in polder Rijnenburg. Vooral mannen, 65-plussers en praktisch opgeleiden zijn daar voorstander van, blijkt uit data van het Kieskompas met een Utrechts tintje.
In het Kieskompas gaven Utrechters antwoord op de stelling: De Rijksoverheid moet grootschalige woningbouw in de polder Rijnenburg mogelijk maken, ook als op deze plek dan geen duurzame energie opgewekt kan worden. 54 procent is het eens met die stelling, terwijl maar 18 procent van de provinciegenoten het een slecht plan vindt.

Wat vinden de partijen?

Wat dat betreft zijn de partijen een stuk minder eensgezind. Negen partijen kunnen zich vinden in de stelling, zeven niet. Vooral linkse partijen hebben grote moeite met bouwen in de polder. Zo wil de SP dat er vooral binnen de stad wordt bijgebouwd en vindt de Partij voor de Dieren dat in Rijnenburg groen met ruimte voor recreatie en duurzame energiewinning het uitgangspunt moeten zijn.
Opvallend is dat ook Forum voor Democratie tegen bouwen in polder Rijnenburg is. Volgens de partij "bedreigen de huidige plannen voor woningbouw het Utrechtse landschap. FvD ziet daarom liever meer woningen ín de stad, in plaats van erbuiten. Ook BIJ1, 50Plus, ChristenUnie en GroenLinks-PvdA zijn het niet eens met de stelling.
Aan de andere kant zijn vooral rechtse partijen het eens met de stelling. Volgens hen zijn er zo snel mogelijk nieuwe woningen nodig om de woningnood tegen te gaan. Ook hier zitten er twee enigszins vreemde eenden in de bijt: Volt en DENK. Die eerste stelt: "Laten we die windmolens maar elders zetten en eerst de stad vol leggen met zonnepanelen." De andere partijen in dit kamp zijn CDA, PVV, BVNL, JA21, BBB, VVD en NSC.
De SGP en D66 geven aan neutraal over dit thema te zijn. Zo vindt D66 dat er in polder Rijnenburg genoeg ruimte is voor woningbouw én duurzame energie.

65-plussers

Wat verder opvalt is dat vooral mannen voorstander zijn van woningbouw in polder Rijnenburg. 64 procent van de mannen vindt dat belangrijker dan het opwekken van duurzame energie, tegenover 45 procent van de vrouwen.
Eenzelfde trend is te zien als we kijken naar leeftijd: kiezers tussen de 18 en 34 jaar zijn een stuk minder enthousiast (48 procent) over bouwen in de polder dan 65-plussers (64 procent). En van de praktisch opgeleiden is 61 procent voorstander van woningen in Rijnenburg, terwijl dat bij theoretisch opgeleiden net geen meerderheid is (49 procent).

Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. De dataverzameling vond plaats via Kieskompassen voor de Tweede Kamerverkiezingen (30 oktober tot en met 15 november). In de provincie Utrecht hebben 36078 deelgenomen en alle achtergrondvragen ingevuld. De resultaat zijn gewogen op provincie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.