Lichte stijging aantal internationale studenten Universiteit Utrecht

© RTV Utrecht
Utrecht - Het aantal nieuwe internationale studenten aan de Universiteit Utrecht stijgt licht. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers die vandaag zijn gepubliceerd door de universiteit. De lichte toename op de Utrechtse universiteit is in lijn met de landelijke voorlopige inschrijfcijfers. In heel Nederland stabiliseert de internationale instroom.
Uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Nederlandse universiteiten blijkt volgens de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) dat dit collegejaar minder internationale studenten zijn gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar. Bij de masters is in totaal nog wel sprake van een lichte toename.
Een mogelijke verklaring is dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en meer informatie over het tekort aan studentenwoningen zijn gaan geven, aldus UNL. Bij het hoger beroepsonderwijs is het aantal internationale studenten ongeveer gelijk gebleven sinds 2022, aldus de Vereniging Hogescholen.

Weinig woonruimte

Er is al langer veel te doen over de toestroom van buitenlandse studenten, omdat er weinig woonruimte voor studenten is en de collegezalen uitpuilen. Toch vindt onderwijsminister Dijkgraaf dat de "internationale dimensie" van hogescholen en universiteiten van groot belang is voor Nederland. "We moeten wel toe naar een betere balans in de internationalisering van het hbo en wo. Tussen enerzijds het benutten van de grote toegevoegde waarde van internationalisering en anderzijds het behouden van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid."
Hier sluit rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht zich bij aan. “Als universiteit opereren we per definitie in een internationale omgeving”, zegt Kummeling. “Ons internationale karakter draagt bij aan een stimulerend academisch en intellectueel klimaat. Het past ook bij de open houding die wij als universiteit willen uitdragen. Wij vinden het belangrijk dat ook onze internationale gemeenschap zich hier welkom voelt.”
In totaal is nu 15 procent van de studentenpopulatie internationaal, dat is circa een op de zeven studenten. De huidige cijfers zijn voorlopige aantallen. Tot 1 december kan het aantal inschrijvingen nog veranderen.