De Stichting Utrecht Science Park

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Wie is er de baas in de Utrechtse Universiteitswijk De Uithof, oftewel het Utrecht Science Park? Is dat Universiteit Utrecht, de provincie of toch de gemeente Utrecht. Wij zoeken het voor je uit en presenteren de resultaten in zeven afzonderlijke artikelen. In dit artikel lees je alles over de Stichting Utrecht Science Park, een samenwerkingsorgaan van de partners in de universiteitswijk.

Wie is de baas op De Uithof? In het hoofdartikel leggen we dat uit. Dat lees je hier.

De Stichting Utrecht Science Park (SUSP) legt zich met name toe op het behartigen van de belangen van de De Uithof en haar partners. De stichting maakt geen regels, doet niet aan beheer en heeft geen grondposities.
SUSP is een onafhankelijke stichting die op 12 december 2012 is opgericht. Die oprichting was een gezamenlijk idee van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. Deze partijen mogen leden van de raad van Toezicht voordragen. Maar niet iedereen heeft een gelijke vinger in de pap. De UU, het UMC en de HU hebben een vast lid in de raad van toezicht. De provincie en gemeente hebben dat niet. Eén toezichthouder wordt voorgedragen op basis van unanimiteit van alle vijf. En de raad van toezicht kan nog twee andere toezichthouders aanstellen. De gemeente en provincie zijn dus niet vertegenwoordigd in de raad van toezicht. En hoewel ze aan de wieg hebben gestaan, hebben ze dus geen enkele stem meer in de stichting.
Tekst loopt door na de afbeelding
© RTV Utrecht
De Stichting Utrecht Science Park is dan ook niet een platform waarin de grote spelers op De Uithof samen met de gemeente overleggen over de Universiteitswijk. Maar de stichting is een platform dat namens veel spelers op De Uithof de belangen behartigt ten opzichte van anderen, zoals de gemeente. Dat bevestigt Jan Henk van der Velden.
Van der Velden is sinds 2017 directeur-bestuurder van de stichting. De onafhankelijke Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door onafhankelijk voorzitter Peter den Oudsten, hij is onder andere oud-waarnemend burgemeester van Utrecht. Daarnaast zit Remco van Lunteren in de raad, hij is voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Een ander lid is Wilma Scholte op Reimer – Bogerd, zij is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. Ook Anton Pijpers zit in de Raad van Toezicht, hij is voorzitter van college van bestuur Universiteit Utrecht. Tenslotte zit Ton Logtenberg 'namens het bedrijfsleven' in de Raad. Leden namens de gemeente en provincie ontbreken dus.