Uithofbewoners snakken naar een goede supermarkt, maar moeten geduld hebben

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Wie is er de baas in de Utrechtse Universiteitswijk De Uithof, oftewel het Utrecht Science Park? Is dat Universiteit Utrecht, de provincie of toch de gemeente Utrecht. Wij zoeken het voor je uit en presenteren de resultaten in zeven afzonderlijke artikelen. In dit artikel lees je alles over de supermarkt op De Uithof, of beter nog het ontbreken van de een volwaardige supermarkt, en hoe dat zo komt.

Wie is de baas op De Uithof? In het hoofdartikel leggen we dat uit. Dat lees je hier.

Een punt waarbij de gemeente en de UU al jaren tegenover elkaar staan is de supermarkt. De Uithof heeft nu één relatief kleine Spar-supermarkt. Die huist in een pand dat eigendom is van de UU, weggestopt in een kelder, op een plek die voor buitenstaanders niet te vinden is. De Spar wordt door studenten als duur ervaren en het assortiment is beperkt. De Uithof transformeert steeds meer tot woonwijk, met diverse complexen voor studentenhuisvesting, waar duizenden studenten wonen. Ook het aantal mensen dat op De Uithof werkt neemt al jaren toe en loopt in de tienduizenden. En zo is er een breed gedragen wens voor een extra en grotere supermarkt. Maar daar is de UU niet happig op.
Tekst loopt door na de afbeelding
Steeds meer bewoners op De Uithof
Steeds meer bewoners op De Uithof © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Al jaren wil een belangrijk deel van de Utrechtse gemeenteraad een grotere supermarkt. Jan Wijmenga heeft die discussie in het verleden namens de ChristenUnie gevoerd. "Ik denk dat de supermarktdiscussie voldoende laat zien dat de gemeente te weinig kan doen daar", zegt hij over De Uithof. "De gemeenteraad wil al jaren een grotere supermarkt, er wonen inmiddels duizenden mensen op de Uithof." Volgens Wijmenga gaat er een hardnekkig gerucht dat de huidige ondernemer een deal met de UU schijnt te hebben waardoor concurrentie geweerd wordt.
Ook volgens tijdelijk-raadslid Titus Stam (PvdA) heeft een dergelijke voorziening geen prioriteit bij de universiteit. Volgens hem heeft de UU een stevige vinger in de pap bij de ruimtelijke ontwikkeling. “De geschiedenis van De Uithof-supermarkt gaat terug naar de jaren 90”, zegt hij. “De universiteit heeft veel grond op De Uithof. En daar willen ze zo veel mogelijk uit halen.” Het raadslid doelt dan op onderzoeksinstituten, hi-tech bedrijven en andere hoogwaardige gebruikers. Een supermarkt past niet binnen die visie. Daarnaast meent Stam dat vorige colleges van onder andere GroenLinks en D66 van De Uithof een autoluwe wijk willen maken. “Een grote supermarkt trekt natuurlijk veel verkeer aan.”
“Uiteindelijk bezit de universiteit de grond. Dat geeft een hele sterke positie. Maar de gemeenteraad gaat er uiteindelijk over,” stelt Stam, die benadrukt dat je dan een hele stevige gemeenteraad nodig hebt. “Dat vergt wel een gemeenteraad die op zijn strepen wil staan. Als wij de universiteit ruim baan geven dan trekken ze hun eigen spoor.”
Tekst loopt door na de afbeelding
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Een tweetal recente onderzoeken tonen aan dat een zogenoemde full-service supermarkt op De Uithof levensvatbaar kan zijn, zelfs als er in een nieuwbouwwijk, het Archimedeskwartier, vlak naast de Universiteitswijk ook een supermarkt komt.
De gemeenteraad krijgt uiteindelijk deels zijn zin, er komt een grotere supermarkt. Dat gaat echter nog jaren duren, want de universiteit bepaalt het tempo. Vorig jaar is de omgevingsvisie voor het USP vastgesteld. Die komt tot stand door intensieve samenwerking tussen het UMC Utrecht de UU, de Stichting USP en de gemeente. In de oorspronkelijke plannen, die de wethouder naar de gemeenteraad stuurt, zit geen grote supermarkt, en dat is niet zonder reden, de UU ziet het niet zitten, meent raadslid Stam. De gemeenteraad heeft via een amendement geëist dat zo’n supermarkt wel in de plannen wordt opgenomen. Stam: “Het heeft uiteindelijk tot omgevingsvisie geduurd voordat er beweging in kwam. Maar dat kon alleen omdat we op onze strepen gingen staan.”

Geen makkelijke opgave

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W van Utrecht weten: "Universiteit Utrecht is bereid op korte termijn een bijdrage te leveren aan de wens van uw raad en studenten voor een meer volwaardige supermarkt op USP." Maar dat wordt nog geen makkelijke opgave laat de UU weten. "Gegeven de vele ontwikkelingen in het USP en de met de gemeente gemaakte afspraak om binnen de bebouwingsclusters te gaan verdichten in plaats van te bouwen in het groen is het geen sinecure om een nieuwe plek te vinden."
Het college merkt in haar brief nog op dat de universiteit dat in twee fasen wil doen: eerst een beperkte vergroting tussen 2024 en 2026, het vloeroppervlak gaat dan van 400 naar 750 m2. Een echt grote nieuwe supermarkt met 900 m2 op De Uithof is voorzien in 2032. Dat is dus nog negen jaar wachten.