Stop op verkoop sociale huurwoningen in gemeente Utrecht

Protest in februari tegen de verkoop van sociale huurwoningen
Protest in februari tegen de verkoop van sociale huurwoningen © Julian Fillekers
Utrecht - Utrecht stopt per 1 januari met de verkoop van sociale huurwoningen. Dat heeft de gemeente afgesproken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. "In een tijd waarin er grote woningnood is, is het bijna niet meer uit te leggen dat er sociale huurwoningen worden verkocht."
Wethouder Dennis de Vries van Wonen en Volkshuisvesting zegt dat de corporaties dat inmiddels ook wel snappen en dat de wens enorm leeft in de stad. "Ik hoor het elke keer weer als ik met mensen in gesprek ben. Dan zeggen ze: als je één ding voor ons moet regelen, dan is dat een stop op de verkoop. En dat heeft niet alleen met de hoeveelheid sociale woningen te maken, maar ook dat mensen door de verkoop ervan hun wijk hebben zien veranderen."
De stop op de verkoop was al afgesproken in het coalitieakkoord, maar tussen droom en daad zitten nog genoeg hobbels. Je wil immers niet dat er door deze maatregel juist weer minder sociale huurwoningen worden gebouwd, omdat de corporaties daarvoor het geld niet meer hebben. Daarvoor zijn nu afspraken gemaakt, die overigens nog wel verder uitgewerkt moeten worden.

Pakket maatregelen

"We werken aan een pakket van maatregelen waarin we die corporaties beter in positie brengen", legt De Vries uit. Dan kan het gaan over grondposities – het uitgeven van bouwgrond – voor corporaties, of het verhogen van de productie van het aantal sociale huurwoningen. Maar eerst moet via een onafhankelijk onderzoek worden bekeken wat de financiële situatie is van de corporaties en wat dat voor gevolgen heeft voor de productie op de middellange termijn. Daarna gaat de raad zich buigen over mogelijke maatregelen.
"Mensen moeten begrijpen dat we hier gezamenlijk in op moeten trekken. Als het gaat om financiële maatregelen is eerst ook de gemeenteraad aan zet om daarin keuzes te maken. Dat gaan we doen met de voorjaarsnota", aldus de Vries, die nog wel wil benadrukken dat de stop op de verkoop een onderdeel is van meer maatregelen om het aantal sociale huurwoningen in de stad omhoog te krijgen. Verduurzaming, renovatie en bouwafspraken, bijvoorbeeld, moeten ook een steentje bijdragen.

Afspraken

De maatregel per 1 januari is onderdeel van meerdere afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties, die de wethouder vandaag deelt in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat verder ook nog dat er bovenop de aantallen in de Woondeal, ook nog vijfhonderd studenteneenheden per jaar bij moeten komen. Ook onderzoekt de gemeente of het Huurteam ingezet kan worden bij schimmeloverlast in corporatiewoningen. Huurders zouden geholpen kunnen worden met het indienen van klachten bij de Huurcommissie of de regionale klachtencommissie.