Utrecht na kritiek: olifantenpaadjes horen erbij en hebben juist positief effect op natuur

Olifantenopad Niftarlakeplantsoen.
Olifantenopad Niftarlakeplantsoen. © PvdD
Utrecht - Olifantenpaadjes hebben geen negatieve, maar een positieve invloed op de biodiversiteit. Bovendien horen ze bij een levende stad. Dat stelt de gemeente Utrecht in antwoorden op kritische raadsvragen van de Partij voor de Dieren.
Olifantenpaadjes zijn ingesleten in het landschap doordat ze veel worden gebruikt door voetgangers en fietsers die een kortere route nemen.
De Partij voor de Dieren is van mening dat de paadjes een blijvende verstoring van het groen zijn.
Volgens raadsleden Wendy Hoenkamp en Lisanne Snippe is op bijvoorbeeld de Alexander Numankade inmiddels zelfs sprake van een ‘mammoetpad’. Bij de herinrichting wordt dit echter een verhard pad, zegt wethouder Linda Voortman.
Situatie Alexander Numankade.
Situatie Alexander Numankade. © PvdD
De PvdD wilde ook weten hoeveel olifantenpaadjes er zijn in Utrecht, wat de gemeente doet aan preventie, of olifantenpaadjes gemeld kunnen worden door inwoners en wat vervolgens de gemeentelijke procedure is.
De wethouder wijst op onderzoeken die aantonen dat olifantenpaadjes het groen niet zodanig verstoren dat er een negatieve impact op de biodiversiteit is. "Olifantenpaadjes kunnen zelfs een positieve invloed hebben op het groen en de biodiversiteit."

Waardevol en belangrijk

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de paadjes een ander microklimaat toevoegen, volgens de gemeente "ideaal voor grondnestelende bijen en mussen kunnen zandbaden nemen in olifantenpaadjes".
De wethouder voegt daaraantoe: "Mensen en dieren die er lopen helpen ook om zaden te verspreiden. Daarnaast vinden we de ervaring van ‘in het groen’ lopen waardevol, belangrijk en passend bij een gezonde stad. Olifantenpaadjes horen bij een levende stad."
Het bijhouden van het aantal olifantenpaadjes is volgens de gemeente dan ook niet nodig. Bewoners kunnen er eventueel wel melding van maken meldingen.utrecht.nl, het wijkbureau of het Klantcontactcentrum.
Eens per jaar is er een gemeentebrede actie uit waarbij gras wordt hersteld. "Olifantenpaadjes worden dan opnieuw ingezaaid met graszaad. Als het olifantenpaadje niet meer in gebruik is, herstelt het gras zich. Wordt het olifantenpaadje nog wel veelvuldig gebruikt, dan groeit het gras niet en blijft het paadje bestaan."

Voorkomen niet nodig

Het voorkomen van olifantenpaadjes is lastig, blijkt uit de antwoorden van de wethouder. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt gekeken naar looplijnen, maar zegt de gemeente: "Het gedrag van mensen is onvoorspelbaar en er zijn veel redenen om af te wijken van de gebaande wegen. Het ontstaan van olifantenpaadjes is kortom niet te voorkomen en dat vinden we over het algemeen ook niet nodig. Daarom zetten we hier in de meeste gevallen geen middelen voor in. We grijpen alleen in als er vanwege veiligheid aanleiding voor is."