Midas juicht lagere rente voor pechstudenten toe, maar: 'We mogen vooral niet weer vergeten worden'

© RTV Utrecht / Dion Balfoort
Utrecht - De Tweede Kamer heeft vannacht ingestemd met een lagere studierente voor pechstudenten uit het leenstelsel. Voor studenten kan dit een verschil van duizenden euro's betekenen: "Het werd ook wel eens tijd dat de pechgeneratie in plaats van een klap na, een beetje hulp krijgt van de overheid."
"Het eerste wat ik deed toen ik wakker was, was mijn telefoon checken", vertelt Midas Urlings. Hij is voorzitter van studentenbelangenvereniging VIDIUS en blij dat de demonstratie van afgelopen woensdag meteen voor actie heeft gezorgd. De motie om het rentepercentage komend jaar te bevriezen is ingestemd en ook een structurele renteverlaging lijkt dichterbij.
Met een delegatie Utrechtse studenten en zijn bestuur van VIDIUS (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert) stond hij afgelopen week zelf ook voor de deur van de Tweede Kamer. "De opkomst was enorm, dat geeft heel veel kracht. Het is mooi om te zien dat je met zo veel mensen één geluid kan laten horen "
De politiek is langzaam aan het kantelen
Midas Urlings, voorzitter VIDIUS
Gisteren was – in verband met de Tweede Kamerverkiezingen - de laatste vergadering voor het reces. Urlings heeft vannacht wel gekeken, maar niet alles kunnen zien. Er moest namelijk over zo veel voorstellen worden gestemd, dat de vergadering pas om 03.45 uur werd afgesloten.
"Het is een stap in de goede richting", vertelt de 23-jarige geschiedenisstudent. "De politiek is langzaam aan het kantelen." Hoewel de vervijfvoudiging van rente over geleend geld voor studenten van het leenstelsel van de baan lijkt, is een voorstel om het percentage vast te zetten op 0 procent verworpen. "Dat had eigenlijk wel moeten gebeuren", vinden ze bij VIDIUS.

Bloemen

Volgens Urlings zijn de plannen voor beide voorstellen duidelijk gepresenteerd. Voor de renteverlaging moet geld beschikbaar komen vanuit een nieuwe belastingregeling voor expats. En om het rentepercentage op studentenleningen op 0 procent vast te zetten, zou een verhoging van de btw op sierbloemen nodig zijn. Urlings: "Wat is je meer waard: eerlijke compensatie voor studenten of een goedkoop bosje bloemen? Ik weet het wel."
Beslissingen zoals deze zijn volgens de voorzitter broodnodig. Naast zorgen als woningnood en de kwaliteit van onderwijs gaat het niet goed met het welzijn van studenten. Financiële stress is daarbij niet bevorderlijk, volgens Urlings. "Het werd ook wel eens tijd dat de pechgeneratie in plaats van een klap na, een beetje hulp krijgt van de overheid."
De student benadrukt dat er vandaag vooral gevierd mag worden: "Dit is echt een overwinning." Toch hoopt hij dat de problemen van de pechgeneratie hiermee niet van de agenda verdwijnen, of - nog erger - dat een volgend kabinet besluit de moties naast zich neer te leggen. "Het zou niet de eerste belofte zijn voor de pechgeneratie die wordt verbroken. We hopen echt dat het in de formatie wordt meegenomen. We zijn er nog niet en we mogen vooral niet weer gewoon vergeten worden."
Midas juicht lagere rente voor pechstudenten toe, maar: 'We mogen vooral niet gewoon weer vergeten worden'