Onrust Tuindorp-West Complex na renovatieplannen SSH: 'Nieuws sloeg in als bom'

© RTV Utrecht
Utrecht - Het is onrustig op het Tuindorp-West Complex. Ditmaal niet vanwege een feestje, maar na een bericht van woningcorporatie SSH. De bewoners werden woensdag plotseling geconfronteerd met het plan dat de drie karakteristieke studentenflats waar ze in wonen gerenoveerd worden. In drie jaar tijd worden de drie flats onder handen genomen. De bewoners van de rode flat, die volgens het huidige plan als eerste aangepakt wordt, moeten voor 31 juli hun huis verlaten. "Het nieuws sloeg in als een bom", zegt 'Actiegroep Rode Flat' in een reactie.
De actiegroep, die vrijwel gelijk na het bericht van de SSH werd opgericht door bewoner Xander Bruins, stoort zich onder meer aan de manier van communiceren van de studentenhuisvester. "Het bericht kwam onverwachts en ook nog tijdens de tentamenweken. Veel studenten zijn boos, bang, teleurgesteld en verdrietig." Studenten vrezen ervoor dat ze niet op tijd een nieuwe kamer hebben. Bovendien balen inwoners van hechte huishoudens ervan dat ze van elkaar gescheiden worden. "Het renoveren van een flat duurt één jaar. Wat voor velen in de praktijk een permanente uitzet betekent." Daar hield niemand rekening mee, volgens de actiegroep.
Uit het plan blijkt dat de 300 studenten uit de rode flat voorrang krijgen op andere huizen van de SSH, elders in Utrecht. Daarnaast ontvangen de bewoners 650 euro compensatie. De bewoners vrezen een "onzekere" toekomst. "De SSH belooft garantie op een kamer, maar in de praktijk betekent dit enkel voorrang op hospiteeravonden. Het is niet vastgesteld in wat voor kamers we zullen belanden en waar deze kamers zijn."
Een woordvoerder van de SSH zegt dat er een berekening is gemaakt waaruit naar voren komt dat alle 300 studenten op tijd een kamer kunnen vinden. "Door de verhuisperiode uit te smeren over meerdere maanden, proberen we de impact voor de andere kamerzoekenden in Utrecht te beperken. De vergoeding is berekend op basis van een landelijke meetmethode."

Plannen nog niet definitief

Ook benadrukt SSH dat het plan nog niet definitief is. "Er is een sociaal plan opgesteld en de meerderheid van de bewoners moet nog instemmen." De manier waarop dit gebeurt, steekt de studenten. Van 1 november tot tot eind januari is het mogelijk om via een digitaal formulier goedkeuring te geven. Wanneer binnen de draagvlakmetingsperiode 70 procent van de bewoners akkoord gaat, vinden de plannen doorgang. Maar volgens de actiegroep is het niet mogelijk afkeur voor het project te uiten. Zij zien daarom liever dat er een stemming wordt gehouden, waarbij 'nee' ook een optie is en er sneller besloten kan worden. Nu wordt er opgeroepen om niet te stemmen.
Volgens de actiegroep, waarvan de groepsapp al meer dan 300 leden heeft, had de SSH veel leed kunnen voorkomen als de studenten op tijd bij het proces waren betrokken. "Als ons een jaar geleden was verteld dat wij mogelijk de flat zouden moeten verlaten voor een renovatie hadden we ons hierop ingesteld. Echter zijn wij als bewoners überhaupt niet geïnformeerd of meegenomen in het proces, terwijl nu blijkt dat de plannen al geruime tijd bekend waren."
© RTV Utrecht
Het is dan ook niet zo dat de studenten een renovatie tegen willen houden. "We begrijpen dat de flat verbouwd moet worden." De actiegroep zegt te willen bijdragen aan een oplossing. Er wordt gepleit voor gefaseerde uitstroom. "We hebben huurcontracten voor onbepaalde tijd, die eindigen wanneer we klaar zijn met studeren. Onze oplossing is om ons onze studie af te laten maken, waarna we de flat verlaten. In de tussentijd kunnen lege kamers worden opgevuld door nieuwe bewoners met tijdelijke contracten. Zij weten dan al van tevoren dat de flat een keer verbouwd gaat worden. Zo zijn de meesten binnen drie jaar echt wel weg."
De woordvoerder van de SSH zegt te begrijpen dat de situatie veel impact kan hebben op de bewoners en dat ze continu in gesprek willen blijven met hen. Zo worden volgende week informatiebijeenkomsten gehouden en volgen later "keukentafelgesprekken" met bewoners die daar behoefte aan hebben.

Sommigen willen wél instemmen

De renovatie is noodzakelijk, meldt de corporatie. Dit heeft te maken met de monumentale status van de gebouwen, die aan het begin van de jaren 70 zijn opgeleverd. "We weten dat ze nog heel lang zullen blijven staan." Daarom zal er grootschalig onderhoud worden gepleegd en de nodige duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast. De SSH spreekt van een "hele waslijst" aan zaken die aangepakt moeten gaan worden. Het gaat om zichtbare en niet zichtbare dingen. Bewoners krijgen bijvoorbeeld nieuw sanitair en ook de keuken wordt vernieuwd. "Het kan een stuk comfortabeler worden."
'Actiegroep Rode Flat' erkent dat er ook studenten zijn die willen instemmen met de plannen van de SSH. "Dit zijn voornamelijk de bewoners die al plannen hadden om te vertrekken en via deze wijze een verhuiscompensatie hopen te krijgen." Dit nuanceert Alice Meulensteen van het TWC-woonbestuur, dat als aanspreekpunt dient voor de bewoners. "Er zijn ook bewoners die nu nog kleine bezwaren hebben, maar na overleg wel bereid zijn om in te stemmen."
Ze vertelt dat de SSH in een lastig parket zit, omdat huurders veel sneller doorwisselen dan bij andere corporaties. Doordat bewoners zelf niet of minder lang profiteren van de renovatie is er minder draagvlak. Het is volgens haar in ieder geval belangrijk dat voor- en tegenstanders gehoord worden. "Iedereen lijkt het erover eens dat er iets moet gebeuren. Zeker op duurzaamheidsgebied. We zitten nu nog steeds met enkel glas."