Utrecht wil extra hoogspanningsstation in Rijnenburg vanwege enorme vraag naar stroom

© RTV Utrecht
Utrecht - De gemeente Utrecht wil dat er een nieuw hoogspanningsstation van de landelijke netbeheerder TenneT in polder Rijnenburg bij komt. Dat is nodig omdat het elektriciteitsnet de vraag momenteel niet aan kan. Bedrijven en nieuwbouw moeten langer wachten op een aansluiting door het overvraagde stroomnet.
Het station van TenneT moet naast die van de regionale netbeheerder Stedin komen te liggen. Stedin werkt al aan uitbreiding van dat station, de capaciteit daarvan moet drie keer zo hoog worden. Daarom moet er ook een nieuwe hoogspanningsverbinding komen. De huidige stroomdraden kunnen de hoeveelheid stroom in de toekomst niet meer aan.
Vanwege al deze plannen is er geen ruimte om het bestaande station van Tennet in de polder uit de breiden. Daarom wil de netbeheerder een heel nieuw station bouwen, ten zuiden of oosten van het station van Stedin. De gemeente wil hier wel aan meewerken en gaat onderzoeken wat de definitieve locatie wordt. Dat moet het komende jaar gebeuren en mogelijk kan dan in 2025 "de voorbereidings- en uitvoeringsfase" van start.
TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Vanuit dit net worden de meeste regionale netten van stroom voorzien. Stedin is de regionale netbeheerder, die voornamelijk in de Randstad opereert.