Vertraging voor Utrechts waterplan, oppositie schiet Visie Stadswater lek

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
utrecht - Wethouder Susanne Schilderman (D66) moet opnieuw gaan sleutelen aan de Visie Stadswater. De oppositie in de gemeenteraad vindt het stuk onvolledig, met name een financiële onderbouwing ontbreekt. De visie zou eigenlijk binnenkort vastgesteld gaan worden in de raad, maar door een politiek trucje van de oppositie kan dat niet gebeuren. Het plan loopt daarmee vertraging op.
Een commissie van de gemeenteraad vergaderde vandaag over die Visie Stadswater. Dat debat was vier weken geleden al gestart, maar door tijdsgebrek werd het debat halverwege geschorst en konden de politici vandaag pas verder. Aan het eind van zo’n commissievergadering is het gebruikelijk dat de commissieleden bepalen hoe het onderwerp verder behandeld gaat worden in een vergadering van de voltallige gemeenteraad. Dat kan als hamerstuk, of de raad kan er dan opnieuw over praten.

Gedoe over geld

Maar de commissie nam in dit geval geen besluit over ‘hoe’, maar over ‘of’ het stuk nog verder behandeld moest worden. Vriend en vijand zijn het erover eens dat er in de visie veel goede en mooie plannen staan, dus daar ging het meningsverschil niet over. Op details hebben alle partijen verschillende wensen en bedenkingen.
Toch vond de commissie het stuk onvoldoende, met name een financiële onderbouwing ontbreekt. VVD-fractievoorzitter Marijn de Pagter: “Er staan allerlei concrete maatregelen en ideeën in zonder dat duidelijk is of die haalbaar en financieel mogelijk zijn”, meent hij. “Het is niet duidelijk wat we nu precies wel en niet gaan doen.” De verwachting is dat over een half jaar die duidelijkheid er wel kan zijn.
Het trucje dat werd uitgehaald was even simpel als doeltreffend. In een commissievergadering mogen alleen de aanwezige commissieleden stemmen. In de gemeenteraad heeft de coalitie een ruime meerderheid. Maar die verhouding geldt niet in de commissie. Omdat er meer oppositiepartijen in de vergadering aanwezig waren dan coalitiepartijen, had de oppositie een meerderheid. Normaal maakt dat niets uit, omdat er nooit belangrijke beslissingen genomen worden in de commissie, serieuze besluitvorming vindt alleen in een vergadering van de voltallige gemeenteraad plaats.

Vertraging

Het plan is niet definitief van tafel, er moet alleen een betere versie van komen. Dat is de status op dit moment. Maar de politiek is onvoorspelbaar, wellicht weet de coalitie nog een ander trucje uit te halen waardoor de Visie Stadswater alsnog via een achterdeurtje de raadsvergadering ingeloodst kan worden.
Wethouder Susanne Schilderman was zichtbaar ontstemd over het veto van de oppositie. Zij gaf aan dat veel belangrijke punten nu geparkeerd moeten worden. “Het betekent dat we met een aantal zaken niet verder gaan, bijvoorbeeld over de schaarse rechten, de verdeling van ligplaatsvergunningen en het verder invoeren van emissievrij varen. Dat zijn zaken die vertraging oplopen”, zei Schilderman in de commissie. Daarnaast zou ook het onderzoek naar meer zwemwater vertraging kunnen oplopen.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel