Utrechtse partijen: maak hoogte boetes afhankelijk van inkomen

© Samba Sabor
Utrecht - Een parkeerboete kost je zo'n 80 euro, geflitst worden als je 10 kilometer te hard rijdt in de bebouwde kom: 75 euro. Voor de één is het een fooi, voor de ander heeft elk bedrag grote gevolgen. En dat moet anders, vinden de Utrechtse fracties van de Pvda, GroenLinks en Student & Starter.
Rick van der Zweth (Pvda), Fred Claassen (GroenLinks) en Esma Kendir (Student & Starter) kaarten hun zorgen aan in raadsvragen, zij willen dat het boetesysteem veranderd wordt. Zij vinden dat het college moet kijken wat er op lokaal niveau gedaan kan worden. "Voor een groep mensen is de boete te laag om het ‘te voelen’ en kunnen zij zich zo bijvoorbeeld veroorloven om soms té hard te rijden. Met alle veiligheidsrisico’s van dien."
Tegelijkertijd signaleren zij ook dat mensen in de problemen komen na het ontvangen van een boete. "Het aantal mensen dat hun boete niet kan betalen stijgt, daar komen vaak aanmaningskosten bovenop en zo komen ze nog verder in de schulden." Volgens de vragenindieners is het in Nederland al mogelijk om de hoogte van boetes afhankelijk te maken van het inkomen maar gebeurt dat heel weinig.
"Anders dan bij bedrijven waar bijvoorbeeld de AFM (Autoriteit Financiële Markten) wel het percentage van de omzet als boete neemt." De partijen willen nu dat het college gaat kijken of het mogelijk is om de hoogte van bestuurlijke boetes in Utrecht af te stemmen op het inkomen of vermogen van de overtreder.