Pesten op scholen neemt nog altijd toe, vooral lhbtiq+-leerling de klos: 'Probeer het vaker over groepsvorming te hebben'

© Pexels
Utrecht - Buitensluiten, schelden of zelfs schoppen en slaan. Pesten op scholen neemt nog altijd toe en Stichting School & Veiligheid vraagt deze week, tijdens de Week tegen het Pesten, aandacht om het pesten een halt toe te roepen.
Uit onderzoek van de Veiligheidsmonitor van het ministerie van OCW, blijkt dat zowel op basisscholen als op middelbare scholen de pestcijfers zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te zijn neemt is in het basisonderwijs toegenomen van 14 procent naar 17 procent. In het voortgezet onderwijs van 6 procent naar 9 procent.
Volgens Amina Saydali, directeur Stichting School & Veiligheid, kunnen scholen veel doen om pesten te voorkomen. "In de eerste weken van het nieuwe schooljaar vindt er groepsvorming plaats. Als school kun je daar een positieve invloed op uitoefenen." Als voorbeeld noemt Saydali het doen van spelletjes die over groepsvorming gaan, maar ook het bespreken van stellingen is een goede manier. "Je bespreekt dan hoe je met elkaar wil omgaan en wat geaccepteerd gedrag is."
Saydali benadrukt dat het belangrijk is om niet alleen aan het begin van het jaar 'groepsvorming' te bespreken, maar om dat het hele jaar door te doen. "Na de kerstvakantie, als iedereen elkaar een paar weken niet heeft gezien, is bijvoorbeeld weer een goed moment om te bespreken hoe het gaat in de klas en of iedereen zich goed voelt in de groep."

Lhbtiq+-leerling

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor blijkt verder dat met name lhbtiq+-leerlingen vaker worden gepest dan voorheen. Ze worden niet alleen gepest door andere leerlingen vanwege hun geaardheid, maar ook door leerkrachten en ander schoolpersoneel. Dat bleek eerder al uit onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht. Een directe verklaring hiervoor heeft Saydali niet.
Laura van Nieuwenhuizen, voorzitter van COC Midden-Nederland, denkt dat de verklaring deels te wijten valt aan de coronalockdowns: "We zaten toen in onze cocons," en dat heeft volgens de voorzitter voor een afdrijvende werking tot elkaar gezorgd. Hoewel Van Nieuwenhuizen de Week tegen het Pesten steunt, vindt ze het niet voldoende om het pesten - specifiek van lhbtiq+-leerlingen - tegen te gaan. "Het is heel erg algemeen nu. Ik zou liever zien dat er weken komen voor specifieke doelgroepen, dat is veel effectiever." Met een dag als Paarse Vrijdag is Van Nieuwenhuizen overigens al heel erg blij.
Daarnaast pleit Van Nieuwenhuizen ervoor om de lhbtiq+-gemeenschap in de lesstof te verwerken. "Dat kan bij wijze van al in een wiskundesom waarbij het niet het standaardplaatje is van papa en mama maar papa en papa bijvoorbeeld. Op deze manier wordt het niet-heterozijn genormaliseerd."