Hoe ziet de Utrechtse jaarwisseling er straks uit? Burgerberaad beslist over vuurwerk Oud en Nieuw

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - ‘Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?’ Dat wordt de centrale vraag bij het burgerberaad dat de gemeente Utrecht gaat houden. Dat er een burgerberaad zou komen over de viering van Oud en Nieuw aan het eind van 2024 stond al vast. Dat besluit werd genomen voor de zomer. Over de invulling van het burgerberaad was nog niet besloten.
Dat besluit viel heel toepasselijk rond middernacht. Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het voorstel van het college van B&W. De groep burgers die wordt ingeloot voor het burgerberaad moet naast de hoofdvraag een vijftal subvragen beantwoorden, zoals: “Wat willen we behouden bij Oud en Nieuw?” Een tweede subvraag die beantwoord moet worden luidt wat de stad anders wil bij de viering van Oud en Nieuw.

Vuurwerkverbod

Wat GroenLinks betreft stond bij voorbaat vast dat er geen plek meer is voor het afsteken van vuurwerk door particulieren. Dat voorstel haalde het niet, in plaats daarvan moet het burgerberaad antwoord geven op de vraag: “Is een afsteekverbod van vuurwerk voor de inwoners van de stad Utrecht hierbij wenselijk en haalbaar?”
Of er één of meerdere centrale vuurwerkshows moeten komen, is geen onderwerp van het burgerberaad. De vraag wordt veel algemener geformuleerd waarbij het burgerberaad zelf een show zou kunnen voorstellen: “Welke nieuwe invullingen willen we? En wat verwachten we van de gemeente bij de jaarwisseling?”
Voor het plan om het burgerberaad op deze manier in te vullen is brede steun vanuit de raad. Maar er is ook kritiek. De deelnemers aan het burgerberaad krijgen een belastingvrije vergoeding van 350 euro. Raadslid Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren vindt die vergoeding veel te laag, met name voor mensen met een laag inkomen. “Dit dermate lage bedrag maakt het waarschijnlijk juist voor mensen met een laag inkomen, die vaak fulltime werken, onaantrekkelijk om hun schaarse tijd voor op te geven en dit geldt waarschijnlijk ook voor mantelzorgers.” Van Heuven is daarom bang dat het burgerberaad niet representatief wordt.

Redelijke vergoeding

De Partij voor de Dieren wil dat voor volgende burgerberaden onderzocht wordt wat een redelijk vergoeding is. Daarnaast wil de partij dat er onderzocht wordt of bijvoorbeeld kinderopvang of vervangende mantelzorg ervoor zorgt dat mensen met lage inkomens wel gaan meedoen aan het burgerberaad. Wethouder Oosters is het eens met die kritiek en nam een motie van de PvdD over, dat wil zeggen dat de wethouder de wensen van de PvdD gaat uitvoeren.
Voor de uitvoering van het burgerberaad en de invulling van hun plannen is er een bedrag beschikbaar van maximaal 1,3 miljoen euro.