Utrechtse scouting wil meer aandacht van de politiek: ‘We worden vergeten’

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Utrechtse scoutinggroepen dreigen klem te komen zitten in een groeiende stad. Ze worden bedreigd door gebiedsontwikkelingen en moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van de energietransitie. Ondertussen hebben ze het gevoel dat de gemeente en de gemeenteraad ze over het hoofd zien.
Tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst kwamen de zestien Utrechtse scoutinggroepen gezamenlijk aan het woord. Femke Hoekstra sprak namens hen en schetste het belang van scouting voor de Utrechtse samenleving. Ze beschreef het verhaal van een 15-jarig meisje dat onzeker in het leven stond, maar bij scouting helemaal opbloeide. Ook gaf ze aan dat de groepen met de tijd meegaan, zo zijn er geen aparte dassen meer voor meisjes en jongens. In een tijd van inclusie is zoiets niet meer gepast, nu krijgen de jongens en meiden dezelfde das.

Land en water

Utrecht kent zestien zelfstandige scoutinggroepen, tien landgroepen, vier watergroepen, een groep voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en een studentenscoutingvereniging."
In totaal zijn er bijna 1500 kinderen actief binnen de scouting. Elke groep heeft zijn eigen problemen met de gemeente, maar de rode draad is dat ze regelmatig overvallen worden door besluiten van de gemeente. Zo kregen groepen in Utrecht-Oost te horen dat ze zouden moeten verkassen omdat er een park wordt aangelegd op hun terrein.
Bas van Heel beschreef namens de scouting dat ze wel in gesprek waren met de gemeente, maar dat die niet luisterde. “Ze zeiden dat ze alternatieve plannen die wij hadden aangedragen niet hadden overwogen en dat ze hun eigen plan zouden doen. Ga maar naar Utrecht-West, kregen we te horen.” Een ambtenaar gaf aan dat ruim de helft van de zestien groepen betrokken zijn bij de herontwikkeling van het gebied waar ze hun plek hebben.

Zeilboten

De waterscouts hebben een ander probleem. Door de ontwikkelingen van de Merwedekanaalzone tot woonwijk raken zij hun zeilwater kwijt. Om de wijk te ontsluiten komen er extra bruggen over het Merwedekanaal, maar daar kunnen zeilboten niet onderdoor.
Tekst loopt door na de afbeelding
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Van Heel was heel stellig in zijn beroep op de aanwezige politici: “We hebben de aandacht van de raad nodig, we worden vaak vergeten.” Een ambtenaar van de gemeente probeerde de scouts gerust te stellen, maar had geen positief nieuws: “Die bruggen bij de Merwedekanaalzone zijn gewoon moeilijk. We willen heel veel woningen bouwen. Misschien is er ander zeilwater.” En vervolgens voegde hij er aan toe dat eerdere zoektochten naar ander water niets hebben opgeleverd.
CDA-raadslid Bert van Steeg maakt zich zorgen over het lot van scouting. “Scouting wordt niet herkend, maar ze hebben wel ruimte nodig.” Hij vroeg zich hardop af of de gemeente wel gevoel heeft bij scouting. Wethouder Linda Voortman (GroenLinks) gaf na afloop van de bijeenkomst aan dat ze het beeld gedeeltelijk herkent. In het verleden was er misschien onvoldoende aandacht maar dat is inmiddels veranderd. “Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met de scouting”, zei ze. “We moeten wel alert blijven.” CDA-er Van Steeg overweegt om via vragen aan het college van B&W extra aandacht voor scouting te krijgen.