Zorgen over tramuitval: 'Dienstregeling onvoldoende betrouwbaar'

© RTV Utrecht / Jasper Witte
Utrecht - De gemeente Utrecht is bezorgd over het hoge percentrage tramritten dat uitvalt. "We vinden de dienstregeling momenteel onvoldoende betrouwbaar."
Zes gemeenteraadsfracties vroegen recent om cijfers en tekst en uitleg. De provincie Utrecht heeft daarop de cijfers gedeeld als verantwoordelijke voor het tramvervoer. Vorig jaar was het uitvalpercentage 4,9 procent, dit jaar 4,4 procent in de periode april tot en met juli. De maanden ervoor werd het cijfer sterk beïnvloed door stakingen. Dit stond dus los van het tramsysteem. De cijfers betreffen overigens alle tramritten tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein en niet alleen de peperdure Uithoflijn.
Uit de gegevens van de provincie Utrecht blijkt dat in 2022 en de jaren daarvoor een groot deel van de rituitval verklaard werd door storingen aan materieel en infrastructuur. De nieuwe trambaan en het vernieuwde systeem leidden er onder meer toe dat er regelmatig problemen waren met de wisselbediening op de eindpunten.

Personeelstekort

Inmiddels zijn de kinderziektes er grotendeels uit en is het aantal storingen afgenomen door een aantal verbeteracties en meer ervaring. Toch ligt het uitvalpercentage volgens de gemeente hoger dan beoogd, hoewel daarover geen afspraken zijn vastgelegd. Er is namelijk een ander probleem bijgekomen. "Helaas leidt het huidige personeelstekort ertoe dat de rituitval niet op dezelfde manier afneemt", staat in de de antwoorden op vragen van de VVD, PVV, D66, Partij van de Arbeid, Volt en de Partij voor de Dieren.
De provincie Utrecht voert als eigenaar van het materieel en de infrastructuur verschillende acties uit om de resterende storingen aan te pakken, in samenwerking met vervoerder U-OV. "Voorbeelden hiervan zijn het oplossen van terugkerende storingen aan de boordcomputer en het camerasysteem van de trams, aanpassingen aan borden en seinen om deze beter zichtbaar te maken voor bestuurders en het tegengaan van wateroverlast in de Leidseveertunnel."

Ongelukken en overwegbomen

Een deel van de rituitvallen is veroorzaakt door aanrijdingen ter hoogte van kruisingen met de trambaan, zoals onlangs nog in Nieuwegein. Momenteel onderzoeken de provincie en de gemeenten de mogelijkheden om het risico op ongelukken te verlagen. Een veel gehoorde wens is het plaatsen van overwegbomen.
De gemeente Utrecht wijst op de nadelen daarvan, zoals een minder goede doorstroming van verkeer en veiligheidsproblemen. "De aansturing is niet 100 procent waterdicht en kan het dus gebeuren dat een bus een kruising met overwegbomen passeert, zonder dat de overwegbomen gesloten zijn. Bij verkeerslichten wordt dit ondervangen door detectielussen in de weg, dat is bij spoorrails niet mogelijk."
Er zijn geen cijfers beschikbaar over de gevolgen van de rituitvallen op de reistijd en het comfort. Wel is duidelijk dat reizigers regelmatig aangewezen zijn de bus als alternatief vervoer. "Zonder hier onderzoek naar gedaan te hebben, is het duidelijk dat de reistijd langer kan zijn", laat de gemeente weten. Ook is er geen garantie op een zitplaats.