Meer salaris en doorgroeimogelijkheden voor Utrechtse boa's

© RTV Utrecht
Utrecht - De gemeente Utrecht gaat het takenpakket en de salarissen van boa's in de stad veranderen. Dat besluit is genomen na een uitgebreid onderzoek waarin de functies en taken van boa's in Utrecht werd vergeleken met andere gemeenten. Utrecht hoopt hiermee onder andere de toegenomen uitstroom van boa's te verminderen.
Afgelopen december startte het onderzoek naar takenverdeling en het bijbehorende salaris van de gemiddelde toezichthouder of boa. Utrecht vergeleek hoe ruim 200 andere gemeenten de taken voor boa's had verdeeld.
De gemeente vond het om diverse redenen belangrijk om het werk van toezichthouders en boa's te onderzoeken, waaronder de hoeveelheid mensen die stoppen met het werk. "Tegelijkertijd zien de we in de praktijk dat het werken als toezichthouder of handhaver in een grote stad complexiteit met zich meebrengt zoals de recente inzet onder het Bollendak of bij het Lucasbolwerk", zegt de gemeente.

Andere taken, ander salaris

Voor het onderzoek werd gekeken naar zogeheten boa-functies, ofwel wat onder het takenpakket valt van een boa of toezichthouder. In Utrecht zijn er drie boa-functies, net zoals in grote steden als Rotterdam en Amsterdam, zo bleek uit het onderzoek. In kleinere gemeenten zijn er twee boa-functies en soms maar één.
In het onderzoek kwamen dus overeenkomsten naar voren, maar ook verschillen. Een verschil ten opzichte van Amsterdam is de verdeling van verantwoordelijkheid en concrete taken binnen de drie boa-functies. De salarisschaal is daarom anders ingedeeld en die valt bijvoorbeeld in Amsterdam hoger uit.
De gemeente Utrecht wil daar een voorbeeld aan nemen en de functieopbouw van toezichthouders en boa's herzien. "We willen voor deze functies beter aansluiten op de verdeling van taken zoals we ook terugzien bij andere gemeenten", zegt de gemeente. Dat zou niet alleen voor een verhoogd salaris zorgen, maar ook voor doorgroeimogelijkheden binnen het werk.

Uitstroom

De hoeveel boa's die ontslag nemen is een van de hoofdredenen voor het herzien van het takenpakket. De gemeente: "Hierdoor dreigt er onvoldoende capaciteit om de taken goed uit te voeren die voorwaardelijk en van groot belang zijn voor de waarborging van de veiligheid in onze stad. We hechten om die reden groot belang aan het afremmen van deze uitstroom."
In de Voorjaarsnota 2023 is op korte termijn 'incidentele middelen' vrijgemaakt om de salarisverhoging te kunnen betalen en in 2024 kan de gemeente een arbeidsmarkttoelage toekennen aan de toezichthouders en boa's.