Gemeente Utrecht gaat monumentenstatus toewijzen aan 'jonge' architectuur

De Prins Clausbrug krijgt waarschijnlijk de monumentenstatus.
De Prins Clausbrug krijgt waarschijnlijk de monumentenstatus. © Het Utrechts Archief
Utrecht - Bijzondere architectuur, opvallende gebouwen en in het oog springende objecten: de gemeente Utrecht wil 38 relatief jonge bouwwerken in de stad een monumentenstatus geven. Door ze als gemeentelijke beschermd monument te bestempelen, hoopt de gemeente ze te behouden voor huidige en volgende generaties.
Het gaat onder meer om de Prins Clausbrug in Kanaleneiland en de Martinusbrug op de Catharijnesingel. Ook het als amfitheater vormgeven plein bij station Overvecht staat op de lijst, net als het Rabobank hoofdkantoor op de Croeselaan. Op de Uithof, het Utrecht Science Park, gaat het bijvoorbeeld om het H.R. Kruytgebouw, het Minnaertgebouw en de Universiteitsbibliotheek.
Volgens de gemeente gaat het om gebouwen met een bijzondere uitstraling en architectuur, die de stad haar unieke historische karakter geven. "Met de aanwijzing van jonge monumenten zorgen we ervoor dat ook gebouwen die kenmerkend zijn voor de periode van 1970 tot 2008 bewaard blijven”, zegt wethouder Rachel Streefland.

Ruim 3000 monumenten

Utrecht heeft op dit moment 3254 monumenten, waarvan 1669 rijksmonumenten en 1585 gemeentelijk beschermde monumenten. De laatste keer dat in Utrecht een groot aantal gebouwen en complexen werd aangewezen als gemeentelijk monument was in 2016. Toen kregen 40 naoorlogse gebouwen en complexen een monumentenstatus.
Met het aanwijzen van jonge monumenten sluit Utrecht aan bij een landelijk programma, waarbij erfgoed uit 1965 tot 1990 in kaart werd gebracht. Tijdens deze periode was er veel aandacht voor het herstel van de binnenstad en oude stadswijken. Utrecht wijst gebouwen tot het bouwjaar 2008 aan als monument.
Voor de gebouwen, complexen en objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus geldt een voorbescherming. Dat betekent dat het betreffende gebouw of object al beschermd wordt alsof het een rijksmonument is, voordat dat officieel het geval is. Zo wordt voorkomen dat iets beschadigd raakt of ondeskundig gerestaureerd wordt, terwijl de procedure nog loopt.
Het betekent volgens de wethouder niet dat er een stolp overheen gaat, maar dat aanpassen maatwerk vraagt. "Tegelijkertijd blijft wat niet tot de kernwaarden behoort juist altijd veranderbaar. Hiermee bieden we meer flexibiliteit aan eigenaren om in te spelen op belangrijke opgaven als verduurzaming en toekomstbestendig gebruik," aldus de wethouder.
De komende weken gaat de gemeente in gesprek met eigenaren. Het definitieve besluit van de monumentenstatus vindt binnen een halfjaar plaats. De volledige lijst met bouwwerken die Utrecht een monumentenstatus wil geven, is te vinden op de website van de gemeente.