Utrechts stadsbestuur ziet barbecue- en haardverbod nog niet zitten: onzekerheid over draagvlak, effectiviteit en handhaving

© Unsplash
Utrecht - Als het aan het college ligt, krijgt Utrecht voorlopig geen verbod op barbecues, vuurkorven en haarden om de luchtkwaliteit te verbeteren en overlastsituaties te voorkomen. Er is op dit moment nog te veel onzekerheid over de kosten, de handhaafbaarheid en het draagvlak voor een houtstookverbod. Dat stelt het stadsbestuur na bestudering van een voorstel van raadsleden van GroenLinks en Partij voor de Dieren.
Ook het precieze effect van een buitenstookverbod op de luchtkwaliteit is onduidelijk. Er is meer onderzoek nodig. Alleen handhaven bij klachten - zoals voorgesteld - gaat ook niet werken, stelt het college. "Dat is een risico voor de effectiviteit omdat het verbod mogelijk slechter wordt nageleefd." Uit onderzoek naar houtstook (binnen- en buitenstook) in Nederland blijkt namelijk dat 80 procent van de mensen die overlast ervaren geen actie onderneemt.
Handhaving kan ook lastig zijn wanneer het gaat om stoken in tuinen die privéeigendom zijn. "De handhavers van de gemeente mogen niet zonder toestemming van de bewoners het huis betreden.
Ook het draagvlak onder de Utrechters is een teer punt. "Vóórdat besloten wordt om maatregelen zoals voorgesteld te nemen, is het dan ook belangrijk om te onderzoeken hoe dit speelt in de stad en of er draagvlak is voor het voorstel. Over draagvlak is nu nog (te) weinig informatie bekend."
Het college adviseert het voorgestelde verbod nog eens tegen het licht te houden in het maatregelenonderzoek van het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit. Het is nog geen gelopen race, benadrukt Partij voor de Dieren. Dinsdag is er nog een raadsinformatiebijeenkomst. Ook komen er nog een commissievergadering en een raadsvergadering.